املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,673 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93813تهرانتهرانپارس، 214 شرقیآپارتمانفروش1365,100,000691,000,0001396/01/03
95406تهرانتهرانپارس، 178 غربیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001396/01/02
95372تهرانبریانک، عربآپارتمانفروش542,300,000135,000,0001396/01/02
95448شمیراناتمیگون نوآپارتمانرهن و اجاره701,500,00015,000,0001396/01/02
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001396/01/01
95419تهرانپيروزیمغازهرهن و اجاره91,800,00010,000,0001395/12/30
95417شهریارخیابان سعدیآپارتمانفروش641,300,00085,000,0001395/12/30
95461تهرانآيت الله كاشانی، بهناماداریرهن و اجاره651,900,00030,000,0001395/12/29
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,574,000485,000,0001395/12/28
95420تهرانبلوار فردوس، بهارآپارتمانرهن و اجاره671,200,00060,000,0001395/12/28
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1420,357,000285,000,0001395/12/28
89910تهراناسکندری، امام خمینیآپارتمانفروش303,000,00090,000,0001395/12/26
95441تهرانتهرانپارس، جعفربایآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001395/12/26
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001395/12/25
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001395/12/24
95212تهرانبیگلوآپارتمانفروش402,050,00082,000,0001395/12/23
95444تهرانباغ فیض، باهنرآپارتمانرهن8072,000,0001395/12/23
95300تهراندولت، قلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/12/23
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/23
95462تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش1,24012,000,00014,800,000,0001395/12/22
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001395/12/22
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش12010,500,0002,520,000,0001395/12/22
95464تهرانسعادت آباد، بلوار فرحزادیزمینفروش40012,000,0004,800,000,0001395/12/22
95416شهریاربلوار رسول اکرمویلافروش1,850642,0001,200,000,0001395/12/22
95459تهراندکتر هوشیارآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00020,000,0001395/12/22
95470رباط کریمامامزاده تقیزمینفروش1,1674,000,0004,600,000,0001395/12/22
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/21
95447تهرانتهرانپارس، اشرفی گودرزیکلنگیفروش1007,222,0001,300,000,0001395/12/21
95400تهرانبهار شمالآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001395/12/21
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001395/12/20
Page top