املاک دماوند: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات دماوند

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95636دماوندحصارزمینفروش1,500850,000,0001396/02/02
95256دماونداندیشهآپارتمانفروش963,080,000500,000,0001395/11/09
83407دماوندشهید تابشباغفروش2,000200,000400,000,0001395/11/07
95369دماوندفاز 2آپارتمانرهن و اجاره96400,00060,000,0001395/11/06
93948دماوندبر اصلی جادهباغمعاوضه160,00070,00010,000,000,0001395/09/29
82235دماوند گیلاوندباغفروش1,8003,000,000500,000,0001395-05-26
82234دماوند اصلی گیلاوندزمینفروش4005,000,0002,000,000,0001395-05-26
80255دماوندبلوار شاهدباغفروش2,1145901,250,000,0001395-05-10
80256دماوندشاهدباغفروش2,1145901,250,000,0001395-05-10
79204دماوند17شهریورویلافروش604,500,000270,000,0001395-04-28
78159دماونددشتمزارزمینفروش1,0001,300,0001395-04-19
78095دماوندهومندزمینفروش1,552350,000550,000,0001395-04-18
76158دماوندآیینه ورزانزمینفروش2,230980,0001395-03-23
76153دماوندروبروی ده سربندانباغفروش1,000160,00016,000,0001395-03-22
75612دماوندمطهریویلافروش3001,850,000550,000,0001395-03-15
74762دماوند17شهریورویلافروش604,150,000250,000,0001395-03-01
38220دماونددماوندویلارهن و اجاره30,000150,000,000100,000,0001395-02-21
74480دماوندچالکاویلافروش401,900,000145,000,0001395-02-19
71244دماوندامامویلافروش604,120,000250,000,0001395-01-08
70360دماوندگیلاوندزمینفروش900250,000225,000,0001394-12-10
64778دماوندولیعصرآپارتمانرهن و اجاره75300,00020,000,0001394-10-09
57211دماوندفرامهباغفروش1,6501,500,00024,750,000,0001394-07-18
53408دماوندآبسردزمینفروش2,300140,000320,000,0001394-06-12
53407دماوندآبسردزمینفروش2,600138,000350,000,0001394-06-11
51401دماوندچنارزمینفروش1,4008,000,0001,120,000,0001394-05-21
48616دماونددشتمزارباغفروش290551,000,0001394-04-27
47870دماوندقاضیباغفروش1,7001,000,0001,700,000,0001394-04-18
41146دماوندچنار غربزمینفروش20,00080,0001,600,000,0001394-02-17
39871دماونددماوندزمینفروش280کارشناسیکارشناسی1394-01-31
35899دماوندرودخانهویلافروش1502,450,000370,000,0001393-11-30
Page top