جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80035تهراناستاد معینآپارتمانفروش601,900,000118,000,0001395/05/05
68722تهران21 متري جيآپارتمانفروش513,590,000186,000,0001394/11/24
67521تهران21 متري جيآپارتمانفروش513,730,000190,000,0001394/11/24
60954تهرانانتهای استاد معینآپارتمانفروش602,400,000144,000,0001394/08/26
59714تهراندامپزشکیکلنگیفروش68کارشناسیکارشناسی1394/08/16
57491تهراناستاد معینمغازهفروش1030,000,000300,000,0001394/07/21
50102تهرانهاشمیآپارتمانفروش522,700,000140,000,0001394/05/27
32086تهران آزادی - شهیدانآپارتمانفروش573,600,000210,000,0001394/02/05
32084تهرانجیحونآپارتمانفروش1173,200,000375,000,0001394/02/05
33738تهرانآزادیاداریفروش573,330,000190,000,0001394/02/05
33742تهرانبلوار شهیدان اداریفروش693,600,000248,000,0001393/11/11
21270تهراندامپزشکیآپارتمانفروش753,150,000233,000,0001393/09/20
15780تهرانآزاديآپارتمانفروش622,600,000162,000,0001393/06/10
15242تهرانخیابان هاشمیآپارتمانفروش473,050,000143,350,0001393/05/01
14885تهراناستاد معین - 21 متری جیتجاریفروش83300,000,0001393/02/27
14863تهراناستاد معین - خیابان دامپزشکیآپارتمانفروش553,200,000176,000,0001393/02/22
14866تهرانخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش653,200,000208,000,0001393/02/22
13768تهراناستاد معین - خیابان دامپزشکیآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001392/02/15
13395تهراناستاد معین - خیابان نجارزادگانآپارتمانفروش873,300,000284,000,0001391/10/13
13148تهراناستاد معين - کوچه حسينیآپارتمانفروش542,500,000143,000,0001391/08/01
13010تهرانهاشمی غربیآپارتمانفروش402,350,00094,000,0001391/07/12
13030تهراناستاد معین - خیابان هاشمی غربیآپارتمانفروش612,050,000125,000,0001391/07/06
12997تهراناستاد معين - خيابان هاشميآپارتمانفروش402,300,00092,000,0001391/07/02
12542تهراننوری نیارکیآپارتمانفروش511,900,00097,000,0001391/04/16
12235تهران21 متری جیمغازهفروش689,000,000612,000,0001391/02/17
Page top