جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81858تهرانجانبازان غربی آپارتمانرهن و اجاره54600,00020,000,0001395/06/10
71456تهرانکرمانآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001395/01/16
67761تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/11/12
67763تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/11/12
67524تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/11/09
67265تهرانگلبرگکلنگیفروش1354,600,000810,000,0001394/11/06
62403تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/09/15
60822تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش853,352,000285,000,0001394/08/26
58213تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394/07/28
57965تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش4605,000,0002,300,000,0001394/07/26
57859تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش7848,000,000374,400,0001394/07/25
57612تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش2407,355,000750,000,0001394/07/22
56771تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1165,000,000580,500,0001394/07/13
53172تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش4605,000,0002,300,000,0001394/06/09
50609تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش1045,800,000382,800,0001394/05/13
48117تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش2708,000,0002,160,000,0001394/04/21
45543تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001394/03/28
45247تهرانکرمانآپارتمانفروش593,589,000210,000,0001394/03/26
43948تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1014,600,000464,600,0001394/03/11
43731تهرانکرمان کلنگیفروش8007,000,0003,500,000,0001394/03/07
43333تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش654,300,000279,500,0001394/03/05
42961تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001394/03/03
42046تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش1354,600,000299,000,0001394/02/24
41641تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش683,530,000240,000,0001394/02/22
41645تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش624,200,000260,400,0001394/02/22
40865تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش8254,650,0001394/02/15
40481تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش584,480,000255,000,0001394/02/10
39787تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش2725,000,0001,360,000,0001394/01/30
38979تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش854,400,000374,000,0001394/01/23
38212تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش733,765,000275,000,0001393/12/27
Page top