جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88062تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/08/02
88066تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره453,500,00060,000,0001395/08/02
86440تهرانهفت حوضآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001395/07/11
86003تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره851,200,00040,000,0001395/07/04
85150تهرانهفت حوضاداریرهن و اجاره1003,300,00020,000,0001395/06/24
85037تهرانجویبار غربی آپارتمانفروش764,500,000342,000,0001395/06/24
84957تهرانهفت حوصمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/06/23
84702تهرانهفت حوض آپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/18
79350تهرانهفت حوضکلنگیفروش29211,670,0002,300,000,0001395/04/29
74688تهرانچمن غربیآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001395/02/25
40277تهرانهفت حوضکلنگیفروش36016,000,0003,200,000,0001394/03/26
43346تهرانهفت حوضکلنگیفروش1807,826,0001394/03/26
41626تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1946,665,000800,000,0001394/02/22
41631تهرانهفت حوض آپارتمانفروش804,450,000356,000,0001394/02/22
41632تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1605,500,000660,000,0001394/02/22
24342تهرانگلبرگ شرقیکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393/08/18
24415تهرانهفت حوض - گلبرگآپارتمانفروش904,300,000306,000,0001393/08/18
24132تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانفروش633,700,000233,000,0001393/08/15
23937تهرانهفت حوضآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/08/11
23221تهرانگلبرگ غربيآپارتمانفروش403,400,000132,000,0001393/08/06
22914تهرانهفت حوضآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393/08/04
17249تهران گلبرگ غربیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393/06/24
16264تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش483,800,000182,400,0001393/06/13
15761تهرانخيابان مداينآپارتمانفروش585,200,000300,000,0001393/06/10
15437تهرانمترو گلبرگ - بلوار 55 جنوبیآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393/06/04
Page top