املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت حوض

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93365تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره801,100,00025,000,0001395/09/22
93364تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره601,250,00010,000,0001395/09/22
89679تهرانهفت حوضاداریرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/09/17
91606تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره134,000,00040,000,0001395/09/03
89525تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره1356,000,00050,000,0001395/08/13
89381تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره701,800,00030,000,0001395/08/12
89380تهرانهفت حوضاداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/08/12
89254تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره10010,000,000100,000,0001395/08/11
88734تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره453,500,00060,000,0001395/08/06
88345تهرانهفت حوضاداریرهن و اجاره852,400,00010,000,0001395/08/03
88062تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/08/02
86440تهرانهفت حوضآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001395/07/11
85037تهرانجویبار غربی آپارتمانفروش764,500,000342,000,0001395/06/24
79350تهرانهفت حوضکلنگیفروش29211,670,0002,300,000,0001395-04-29
74688تهرانچمن غربیآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001395-02-25
40277تهرانهفت حوضکلنگیفروش36016,000,0003,200,000,0001394-03-26
43346تهرانهفت حوضکلنگیفروش1807,826,0001394-03-26
41626تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1946,665,000800,000,0001394-02-22
41631تهرانهفت حوض آپارتمانفروش804,450,000356,000,0001394-02-22
41632تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1605,500,000660,000,0001394-02-22
24342تهرانگلبرگ شرقیکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393-08-18
24415تهرانهفت حوض - گلبرگآپارتمانفروش904,300,000306,000,0001393-08-18
24132تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانفروش633,700,000233,000,0001393-08-15
23937تهرانهفت حوضآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-11
23221تهرانگلبرگ غربيآپارتمانفروش403,400,000132,000,0001393-08-06
22914تهرانهفت حوضآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-08-04
17249تهران گلبرگ غربیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393-06-24
16264تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش483,800,000182,400,0001393-06-13
15761تهرانخيابان مداينآپارتمانفروش585,200,000300,000,0001393-06-10
15437تهرانمترو گلبرگ - بلوار 55 جنوبیآپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393-06-04
Page top