جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26790تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001393/09/10
26414تهراننارمک - جويبارآپارتمانفروش925,000,000470,000,0001393/09/04
26198تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش833,800,000315,400,0001393/09/01
26227تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393/09/01
26249تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش823,660,000300,000,0001393/09/01
26275تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393/09/01
25422تهراننارمک - شیرمردآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393/08/24
25180تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانفروش585,200,000301,600,0001393/08/22
25191تهراننارمک آپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/08/22
24921تهراننارمککلنگیفروش72213,500,0009,747,000,0001393/08/21
24930تهراننارمک - 46متريآپارتمانفروش703,650,000255,500,0001393/08/21
24959تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393/08/21
24352تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/08/18
24353تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش873,600,000313,200,0001393/08/18
24377تهراننارمکآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393/08/18
24401تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش1569,300,0001,450,800,0001393/08/18
22238تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش504,600,000230,000,0001393/08/11
23898تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1475,500,000808,000,0001393/08/11
23700تهراننارمک - سمنگانآپارتمانپیش فروش1354,500,000610,000,0001393/08/10
23354تهران نارمک _ سمنگانآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/08/07
23404تهراننارمک آپارتمانفروش695,000,000345,000,0001393/08/07
23212تهراننارمک آپارتمانفروش1626,900,0001,117,800,0001393/08/06
22237تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش634,800,000302,400,0001393/07/27
22239تهراننارمککلنگیفروش12112,400,0001,500,000,0001393/07/27
22241تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش574,000,000228,000,0001393/07/27
22242تهراننارمک - حیدرخانی کلنگیفروش16013,000,0002,080,000,0001393/07/27
19724تهراننارمک - م 86 آپارتمانفروش584,200,000240,000,0001393/07/05
18688تهراننارمک - سمنگانکلنگیمعاوضه400کارشناسیکارشناسی1393/06/29
15245تهراننارمک - خیابان چمن شرقیکلنگیفروش809,500,0001,330,000,0001393/06/23
15776تهراننارمک آپارتمانفروش603,900,000239,000,0001393/06/10
Page top