جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39542تهراننارمکمستغلاتفروش3758,500,0001,700,000,0001394/01/27
39543تهراننارمکمستغلاتفروش3366,100,0002,049,600,0001394/01/27
39544تهراننارمکآپارتمانفروش1359,720,000700,000,0001394/01/27
39258تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش24011,000,0003,960,000,0001394/01/25
39260تهراننارمکآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001394/01/25
39261تهراننارمکآپارتمانفروش633,900,000245,700,0001394/01/25
38934تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش11016,325,0004,000,000,0001394/01/23
38939تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1505,075,000330,000,0001394/01/23
38952تهرانگلبرگکلنگیفروش32010,500,000165,900,0001394/01/23
38954تهراننارمککلنگیفروش907,650,000650,000,0001394/01/23
38883تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش64کارشناسیکارشناسی1394/01/22
38692تهراننارمکمستغلاتفروش2325,800,0001,345,600,0001394/01/19
38691تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش432,950,000126,850,0001394/01/19
38549تهراننارمکآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001394/01/18
33630تهراننارمک - شهید ثانیآپارتمانفروش474,100,000195,000,0001393/12/06
33214تهرانشهید مدنیآپارتمانفروش5032,000,000160,000,0001393/11/06
22240تهراننارمککلنگیفروش60330,000,0001393/11/02
32538تهراننارمککلنگیفروش105920,000,0001393/11/01
32567تهراننارمکآپارتمانفروش863,800,000326,800,0001393/11/01
31706تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش823,500,000287,000,0001393/10/23
30652تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393/10/14
23896تهراننارمک - گلبرگمغازهفروش12225,000,0001393/10/13
30530تهراننارمکآپارتمانفروش934,200,000390,000,0001393/10/13
27662تهراننارمک آپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/09/18
26972تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش1103,800,000380,000,0001393/09/11
26778تهراننارمککلنگیفروش25018,000,0004,500,000,0001393/09/10
26779تهراننارمک - سمنگانمغازهفروش1530,000,000450,000,0001393/09/10
26783تهراننارمکآپارتمانفروش763,700,000281,200,0001393/09/10
26790تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001393/09/10
26414تهراننارمک - جويبارآپارتمانفروش925,000,000470,000,0001393/09/04
Page top