جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43384تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش1,16010,500,0005,880,000,0001394/03/05
43003تهراننارمککلنگیفروش6808,000,0002,904,000,0001394/03/03
43004تهراننارمک - 46 متریآپارتمانفروش683,455,000235,000,0001394/03/03
42015تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1505,075,000330,000,0001394/02/24
42016تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش2709,500,0001,453,500,0001394/02/24
42017تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/02/24
42018تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2007,500,0001,500,000,0001394/02/24
41610تهرانگلبرگ شرقیکلنگیفروش14711,000,0001,254,000,0001394/02/22
41611تهراننارمککلنگیفروش16516,200,0004,001,400,0641394/02/22
41613تهراننارمک - 46 متریآپارتمانفروش644,000,000256,000,0001394/02/22
41289تهراننارمک - 46 متریآپارتمانفروش1124,800,000537,600,0001394/02/20
41290تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش71214,000,0005,558,000,0001394/02/20
41291تهراننارمکآپارتمانفروش985,300,000519,400,0001394/02/20
41292تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش974,800,000465,600,0001394/02/20
41066تهراننارمککلنگیفروش38012,000,0002,640,000,0001394/02/17
41067تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394/02/17
41068تهراننارمککلنگیفروش1,92012,000,00012,000,000,0001394/02/17
41059تهراننارمککلنگیفروش36012,500,0002,625,000,0001394/02/16
40843تهراننارمککلنگیفروش4009,000,0001,800,000,0001394/02/14
40844تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1606,000,000828,000,0001394/02/14
40846تهراننارمککلنگیفروش17010,800,0001,404,000,0001394/02/14
40278تهراننارمککلنگیفروش1706,700,0001394/02/07
40279تهراننارمککلنگیفروش3788,000,0001,944,000,0001394/02/07
39994تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش3008,570,0001,200,000,0001394/02/01
39995تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش843,600,000302,400,0001394/02/01
39996تهراننارمکآپارتمانفروش985,400,000529,200,0001394/02/01
39999تهراننارمکآپارتمانفروش1505,300,000795,000,0001394/02/01
39766تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش14010,525,0001,200,000,0001394/01/30
39767تهراننارمککلنگیفروش90012,000,0006,012,000,0001394/01/30
39768تهراننارمککلنگیفروش36011,000,0002,200,000,0001394/01/30
Page top