جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56244تهراننارمکآپارتمانفروش934,300,000399,900,0001394/07/07
54823تهراننارمکآپارتمانفروش1304,300,000560,000,0001394/06/23
54423تهرانمسیل باخترکلنگیفروش1264,500,000450,000,0001394/06/18
54426تهراننارمکآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394/06/18
54427تهراننارمکآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001394/06/18
54054تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش24014,000,0002,758,000,0001394/06/16
54055تهراننارمکآپارتمانفروش1163,800,000440,800,0001394/06/16
54056تهراننارمکآپارتمانفروش704,300,000301,000,0001394/06/16
39564تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1004,700,000282,000,0001394/06/09
52153تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش2005,500,0001394/06/01
52154تهراننارمککلنگیفروش3788,000,0001,944,000,0001394/06/01
52155تهراننارمکآپارتمانفروش1546,800,0001,047,200,0001394/06/01
50640تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش11,5007,000,0001394/05/14
50641تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2808,500,0001,700,000,0001394/05/14
50642تهراننارمکمستغلاتفروش3365,400,0001,814,400,0001394/05/14
48888تهراننارمکآپارتمانفروش964,400,000422,400,0001394/04/30
48889تهراننارمکآپارتمانفروش744,390,000325,000,0001394/04/30
48776تهرانمسیل جاجرودکلنگیفروش755,300,000445,200,0001394/04/29
48600تهرانسامان - رحیمیآپارتمانفروش744,390,000325,000,0001394/04/25
48129تهراننارمکآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394/04/22
45964تهرانشیرمرد جنوبیآپارتمانفروش754,600,000207,000,0001394/04/01
45966تهراننارمکآپارتمانفروش1106,800,000965,600,0001394/04/01
45500تهران نارمک - آیتکلنگیفروش1206,775,000610,000,0001394/03/28
45501تهران نارمک - تلفنخانهکلنگیفروش3008,000,0002,624,000,0001394/03/28
45502تهراننارمکآپارتمانفروش1354,295,000580,000,0001394/03/28
45530تهراننارمکآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001394/03/28
45536تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش1356,500,000526,500,0001394/03/28
44237تهرانمیدان 69آپارتمانفروش43190,000,0001394/03/21
44142تهراننارمکمستغلاتفروش2325,800,0001,345,600,0001394/03/12
44143تهرانپدر ثانیکلنگیفروش1865,685,000540,000,0001394/03/12
Page top