جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65095تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش36414,285,0003,500,000,0001394/10/13
65096تهراننارمکآپارتمانفروش985,300,000519,400,0001394/10/13
64693تهرانگلبرگآپارتمانفروش514,300,000220,000,0001394/10/09
64837تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش685,000,000350,000,0001394/10/09
64441تهراننارمکآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001394/10/06
64442تهرانمدائن جنوبیآپارتمانفروش1124,500,000504,000,0001394/10/06
64443تهراننارمکآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001394/10/06
63259تهراننارمککلنگیفروش1989,500,0001,244,500,0001394/09/25
63263تهراننارمککلنگیفروش3609,500,0002,023,500,0001394/09/25
63279تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش32011,666,0003,500,000,0001394/09/25
61734تهراننارمکآپارتمانفروش1505,900,000885,000,0001394/09/22
62573تهران نارمک - مدنیآپارتمانفروش70700,00020,000,0001394/09/16
62395تهراننارمککلنگیفروش2048,396,0001,100,000,0001394/09/15
62396تهراننارمک - آیتآپارتمانفروش1425,000,000710,000,0001394/09/15
62397تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001394/09/15
60810تهراننارمککلنگیفروش42718,000,0001394/08/26
60811تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2309,000,0001,800,000,0001394/08/26
60814تهراننارمکآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394/08/26
58761تهراننارمک - آیتکلنگیفروش290کارشناسیکارشناسی1394/08/05
58762تهراننارمککلنگیفروش33013,000,0001394/08/05
58763تهراننارمککلنگیفروش90020,202,00010,000,000,0001394/08/05
58485تهراننارمککلنگیفروش1756,190,000650,000,0001394/07/30
58218تهراننارمکآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394/07/28
58219تهراننارمککلنگیفروش3157,500,0001,500,000,0001394/07/28
58220تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش1504,500,000675,000,0001394/07/28
57938تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش1264,365,000550,000,0001394/07/26
57939تهراننارمکآپارتمانفروش1756,500,0001,137,500,0001394/07/26
57963تهراننارمک - 46 متریآپارتمانفروش743,700,000275,000,0001394/07/26
57857تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش2008,783,000650,000,0001394/07/25
57602تهراننارمکآپارتمانفروش583,850,000223,300,0001394/07/22
Page top