جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83468تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره881,200,00040,000,0001395/06/08
82836تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00030,000,0001395/06/01
82835تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره126300,000200,000,0001395/06/01
79993تهرانهفت حوضآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/05/05
79348تهراننارمکآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/04/29
79344تهراننارمکآپارتمانفروش1104,800,000528,000,0001395/04/29
74642تهراننارمک - گلستانکلنگیفروش2006,500,000800,000,0001395/02/22
73532تهراننارمک - 46 متریآپارتمانپیش فروش1258,300,0001395/02/07
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395/01/17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395/01/17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395/01/17
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395/01/15
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394/12/25
70606تهراننارمکآپارتمانفروش834,216,000350,000,0001394/12/13
70607تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/12/13
70608تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش3107,000,0001,610,000,0001394/12/13
70610تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1304,117,000350,000,0001394/12/13
69792تهراننارمکآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394/12/04
69531تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/12/02
69532تهران46 متری غربیآپارتمانفروش803,900,000312,000,0001394/12/02
69212تهراننارمکآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/11/28
68867تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش993,777,000170,000,0001394/11/25
68868تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/11/25
68453تهراننارمکآپارتمانفروش1105,400,000437,400,0001394/11/20
68451تهراننارمکآپارتمانفروش2104,252,000370,000,0001394/11/20
67748تهراننارمککلنگیفروش9,00010,850,00077,979,000,0001394/11/12
67749تهراننارمکآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/11/12
67751تهراننارمکآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001394/11/12
67007تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1004,500,000270,000,0001394/11/05
67008تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394/11/05
Page top