جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84491تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره120800,00045,000,0001395/06/16
84284تهراننارمک - آیتآپارتمانرهن و اجاره95650,00057,000,0001395/06/15
84283تهرانگلبرگ غربیآپارتمانرهن و اجاره65950,00015,000,0001395/06/15
84282تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/06/15
84003تهرانرجب بلوکاتآپارتمانرهن و اجاره922,500,00030,000,0001395/06/13
83885تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره60800,00040,000,0001395/06/11
83751تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/06/10
83750تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره651,000,00030,000,0001395/06/10
83749تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره641,200,00015,000,0001395/06/10
83748تهراننارمک - سمنگانآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001395/06/10
83471تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره901,300,00030,000,0001395/06/08
83469تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره761,300,00025,000,0001395/06/08
83468تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره881,200,00040,000,0001395/06/08
82836تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00030,000,0001395/06/01
82835تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره126300,000200,000,0001395/06/01
79993تهرانهفت حوضآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/05/05
79348تهراننارمکآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/04/29
79344تهراننارمکآپارتمانفروش1104,800,000528,000,0001395/04/29
74642تهراننارمک - گلستانکلنگیفروش2006,500,000800,000,0001395/02/22
73532تهراننارمک - 46 متریآپارتمانپیش فروش1258,300,0001395/02/07
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395/01/17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395/01/17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395/01/17
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395/01/15
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394/12/25
70606تهراننارمکآپارتمانفروش834,216,000350,000,0001394/12/13
70607تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/12/13
70608تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش3107,000,0001,610,000,0001394/12/13
70610تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1304,117,000350,000,0001394/12/13
69792تهراننارمکآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394/12/04
Page top