جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89923تهراننارمکآپارتمانفروش1884,400,000827,200,0001395/08/19
89921تهراننارمکآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001395/08/19
89856تهراننارمکآپارتمانفروش604,200,000250,000,0001395/08/18
89854تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره851,300,00035,000,0001395/08/18
89664تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره851,000,00050,000,0001395/08/17
89663تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001395/08/17
89524تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره711,650,00020,000,0001395/08/13
89523تهرانرجب بلوکاتآپارتمانرهن و اجاره661,500,00017,000,0001395/08/13
89257تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره963,000,00040,000,0001395/08/11
89258تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره2102,700,00030,000,0001395/08/11
89255تهران46 متری مغازهرهن و اجاره606,000,00060,000,0001395/08/11
89256تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره801,200,00020,000,0001395/08/11
89134تهراننارمککلنگیفروش2009,200,0001,932,000,0001395/08/11
89136تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش524,500,000234,000,0001395/08/11
89135تهراننارمکآپارتمانفروش1356,100,000823,500,0001395/08/11
89132تهرانتلفنخانهآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001395/08/11
89115تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره621,000,00030,000,0001395/08/10
88966تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره851,800,00030,000,0001395/08/09
88965تهراننارمکآپارتمانرهن7080,000,0001395/08/09
88964تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره75700,00020,000,0001395/08/09
88735تهرانسامان شمالیآپارتمانرهن و اجاره941,600,00030,000,0001395/08/06
88733تهرانسمنگانآپارتمانرهن7060,000,0001395/08/06
88663تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره851,300,00040,000,0001395/08/05
88556تهرانسامان شمالیمستغلاتفروش1777,558,000650,000,0001395/08/05
88558تهراننارمکآپارتمانفروش534,528,000240,000,0001395/08/05
88557تهراننارمکآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001395/08/05
88511تهراننارمکاداریرهن و اجاره72650,00060,000,0001395/08/04
88346تهراننارمکآپارتمانرهن7075,000,0001395/08/03
88344تهراننارمکآپارتمانرهن7065,000,0001395/08/03
88200تهراننارمکآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395/08/03
Page top