جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27662تهراننارمک آپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-09-18
26972تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش1103,800,000380,000,0001393-09-11
26778تهراننارمککلنگیفروش25018,000,0004,500,000,0001393-09-10
26779تهراننارمک - سمنگانمغازهفروش1530,000,000450,000,0001393-09-10
26783تهراننارمکآپارتمانفروش763,700,000281,200,0001393-09-10
26790تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001393-09-10
26414تهراننارمک - جويبارآپارتمانفروش925,000,000470,000,0001393-09-04
26198تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش833,800,000315,400,0001393-09-01
26227تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393-09-01
26249تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش823,660,000300,000,0001393-09-01
26275تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-09-01
25422تهراننارمک - شیرمردآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393-08-24
25180تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانفروش585,200,000301,600,0001393-08-22
25191تهراننارمک آپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-08-22
24921تهراننارمککلنگیفروش72213,500,0009,747,000,0001393-08-21
24930تهراننارمک - 46متريآپارتمانفروش703,650,000255,500,0001393-08-21
24959تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393-08-21
24352تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393-08-18
24353تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش873,600,000313,200,0001393-08-18
24377تهراننارمکآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-08-18
24401تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش1569,300,0001,450,800,0001393-08-18
22238تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش504,600,000230,000,0001393-08-11
23898تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1475,500,000808,000,0001393-08-11
23700تهراننارمک - سمنگانآپارتمانپیش فروش1354,500,000610,000,0001393-08-10
23354تهران نارمک _ سمنگانآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-08-07
23404تهراننارمک آپارتمانفروش695,000,000345,000,0001393-08-07
23212تهراننارمک آپارتمانفروش1626,900,0001,117,800,0001393-08-06
22237تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش634,800,000302,400,0001393-07-27
22239تهراننارمککلنگیفروش12112,400,0001,500,000,0001393-07-27
22241تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش574,000,000228,000,0001393-07-27
Page top