املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مجیدیه جنوبی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,0001396/01/05
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/10/19
89683تهرانامامیانآپارتمانفروش793,100,000248,000,0001395/10/05
90551تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش822,600,000213,200,0001395/08/24
89850تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره581,100,00020,000,0001395/08/18
89383تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70600,00050,000,0001395/08/12
88725تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره631,250,00015,000,0001395/08/06
88323تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/08/03
75655تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش584,130,000240,000,0001395-03-16
74643تهراناستاد حسن بناتجاریفروش30018,000,0005,400,000,0001395-02-23
72841تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش623,710,000230,000,0001395-01-31
72595تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2004,000,000800,000,0001395-01-29
72476تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش523,800,000197,600,0001395-01-26
72174تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش613,800,000231,800,0001395-01-24
72194تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395-01-24
71860تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش463,000,000138,000,0001395-01-22
68459تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-11-20
64946تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1031,050,00070,000,0001394-10-10
64454تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1205,500,000737,000,0001394-10-06
64461تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1238,000,000984,000,0001394-10-06
63251تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتمعاوضه3085,000,0001,540,000,0001394-09-25
62164تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394-09-10
58214تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش54010,000,0002,500,000,0001394-07-28
57966تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش140350,000,000490,000,0001394-07-26
57613تهرانمسیل باخترکلنگیفروش1655,700,000478,800,0001394-07-22
56804تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1034,900,000504,700,0001394-07-13
54829تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,200,000300,000,0001394-06-23
54220تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش573,500,000200,000,0001394-06-17
53173تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-06-09
52617تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2025,975,000520,000,0001394-06-04
Page top