جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45009تهراناثنى عشرىآپارتمانفروش515,000,000255,000,0001394/03/23
42959تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش4508,180,0001,800,000,0001394/03/03
41620تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتفروش2165,900,0001,274,400,0001394/02/22
41621تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001394/02/22
37096تهرانمجیدیه - لشگرآپارتمانفروش493,000,000150,000,0001393/12/28
35553تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1804,500,000810,000,0001393/11/28
24348تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393/08/18
18412تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش814,400,000356,400,0001393/06/27
15577تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1053,140,000330,000,0001393/06/08
14716تهرانمجیدیه جنوبی - خیابان رویان آپارتمانفروش56200,000,0001393/01/25
14657تهرانمجیدیه جنوبی - خیابان کاظمیآپارتمانفروش43150,000,0001392/12/24
13704تهرانمجیدیه جنوبی - خیابان استاد حسن بنامغازهفروش2213,500,000297,000,0001392/01/28
11918تهرانمجيديه جنوبيآپارتمانفروش801,850,000148,000,0001390/11/01
Page top