جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88323تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/08/03
87616تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره504,200,000550,000,0001395/07/26
86839تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/07/14
76771تهرانگلبرگ غربیآپارتمانخرید373,000,00059,000,0001395/07/14
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/07/13
84005تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70550,00030,000,0001395/06/13
75655تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش584,130,000240,000,0001395/03/16
74643تهراناستاد حسن بناتجاریفروش30018,000,0005,400,000,0001395/02/23
72841تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش623,710,000230,000,0001395/01/31
72595تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2004,000,000800,000,0001395/01/29
72476تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش523,800,000197,600,0001395/01/26
72174تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش613,800,000231,800,0001395/01/24
72194تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395/01/24
71860تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش463,000,000138,000,0001395/01/22
68459تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394/11/20
64946تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1031,050,00070,000,0001394/10/10
64454تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1205,500,000737,000,0001394/10/06
64461تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1238,000,000984,000,0001394/10/06
63251تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتمعاوضه3085,000,0001,540,000,0001394/09/25
62164تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394/09/10
58214تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش54010,000,0002,500,000,0001394/07/28
57966تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش140350,000,000490,000,0001394/07/26
57613تهرانمسیل باخترکلنگیفروش1655,700,000478,800,0001394/07/22
56804تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1034,900,000504,700,0001394/07/13
54829تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,200,000300,000,0001394/06/23
54220تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش573,500,000200,000,0001394/06/17
53173تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/06/09
52617تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2025,975,000520,000,0001394/06/04
50607تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1283,905,000500,000,0001394/05/13
48393تهرانمجیدیهکلنگیفروش806,000,000300,000,0001394/04/23
Page top