جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87808تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش654,230,000275,000,0001395/07/28
87810تهراندردشتآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001395/07/28
87807تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش774,545,000350,000,0001395/07/28
86736تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره651,200,00024,000,0001395/07/13
86594تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/07/11
85773تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1355,800,000783,000,0001395/07/03
85772تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش644,450,000285,000,0001395/07/03
85039تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش954,800,000456,000,0001395/06/24
84280تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001395/06/15
84208تهراننارمک - دردشتمغازهرهن و اجاره608,000,000100,000,0001395/06/15
83961تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/06/13
83470تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001395/06/08
82976تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره1471,800,00018,000,0001395/06/02
82503تهراننارمک - دردشتمستغلاترهن و اجاره1902,700,000120,000,0001395/05/27
82380تهراننارمک - دردشتمستغلاترهن و اجاره1902,700,000120,000,0001395/05/27
69211تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1205,600,000448,000,0001394/11/28
68452تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1205,600,000448,000,0001394/11/20
66353تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1074,500,000428,000,0001394/10/26
65858تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1044,038,000420,000,0001394/10/21
65523تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2559,057,0001,250,000,0001394/10/16
60815تهراندردشتکلنگیفروش4509,500,0002,061,500,0001394/08/26
60816تهراندردشتآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/08/26
57615تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001394/07/22
48887تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1127,000,000784,000,0001394/04/30
43002تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش1207,500,000832,500,0001394/03/26
38935تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2608,500,0001,912,500,0001394/03/26
39259تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش945,745,000540,000,0001394/03/26
41612تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001394/03/26
43345تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش3065,500,000825,000,0001394/03/26
38223تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001394/01/09
Page top