املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40007تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-02-01
39749تهرانهفت تیرآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-01-30
39750تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-01-30
39751تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0005,700,000,0001394-01-30
39778تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش507,500,000375,000,0001394-01-30
39779تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش1794,700,000841,300,0001394-01-30
39780تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,19210,000,00011,420,000,0001394-01-30
39533تهرانهفت تیرآپارتمانفروش957,200,000684,000,0001394-01-27
39534تهرانهفت تیرآپارتمانفروش925,700,000524,400,0001394-01-27
39567تهرانقائم مقام فراهانیکلنگیفروش24012,000,0004,080,000,0001394-01-27
39248تهرانهفت تیرآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001394-01-25
39249تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-01-25
39250تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-01-25
38902تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1665,800,000962,800,0001394-01-23
38924تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-01-23
38925تهرانقائم مقام فراهانیمغازهفروش7535,000,0003,937,500,0001394-01-23
38943تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001394-01-23
38966تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001394-01-23
38705تهرانهفت تیر - مفتحآپارتمانفروش615,500,000335,500,0001394-01-19
38706تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001394-01-19
38707تهرانهفت تیرآپارتمانفروش904,333,000390,000,0001394-01-19
38307تهرانهفت تیرمستغلاتفروش882,000,000,0001394-01-15
26196تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001393-09-01
26307تهرانهفت تیراداریفروش557,272,000400,000,0001393-09-01
25296تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش16010,500,0001393-08-24
25365تهرانبهارشمالیآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393-08-24
24914تهرانهفت تیرمغازهفروش15800,000,0001393-08-21
24922تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش806,500,000520,000,0001393-08-21
24962تهرانمفتح شمالیاداریفروش1007,100,000710,000,0001393-08-21
24374تهرانهفت تیراداریفروش806,000,000480,000,0001393-08-18
Page top