املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71354تهرانهفت تیر آپارتمانفروش924,800,000441,600,0001395-01-15
70770تهرانهفت تیرآپارتمانفروش994,848,000480,000,0001394-12-16
70613تهرانهفت تیرآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001394-12-13
69528تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1403,600,000601,200,0001394-12-02
69209تهرانهفت تیرآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394-11-28
69088تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش41210,000,0001394-11-27
69089تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1254,600,000575,000,0001394-11-27
68871تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1503,000,000450,000,0001394-11-25
68448تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش725,600,000392,000,0001394-11-20
68472تهرانهفت تیرآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-11-20
67739تهرانهفت تیرآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-11-12
67740تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001394-11-12
67290تهرانهفت تیرآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-11-07
67291تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1326,515,000860,000,0001394-11-07
67014تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش874,597,000400,000,0001394-11-05
67015تهرانهفت تیرآپارتمانفروش743,513,000260,000,0001394-11-05
67016تهرانهفت تیرآپارتمانفروش753,453,000259,000,0001394-11-05
65846تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش2608,000,0001,336,000,0001394-10-21
65847تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1073,831,000410,000,0001394-10-21
65353تهرانهفت تیرآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001394-10-15
65081تهرانهفت تیرکلنگیفروش54011,202,0002,050,000,0001394-10-13
65082تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1264,700,000592,200,0001394-10-13
65114تهرانهفت تیرکلنگیفروش1509,000,0001,080,000,0001394-10-13
64430تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394-10-06
64432تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1324,800,000633,600,0001394-10-06
64433تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001394-10-06
63817تهرانهفت تیرآپارتمانفروش913,400,000309,400,0001394-10-01
63792تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-09-30
63791تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش802,875,000230,000,0001394-09-30
63520تهرانقائم مقام فراهانیمستغلاتفروش9011,000,0001394-09-28
Page top