املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91906تهرانمیدان هفت تیراداریفروش2048,300,0001395/11/16
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/11/05
95187تهرانهفت تیرآپارتمانرهن120165,000,0001395/10/09
94951تهرانهفت تیرآپارتمانفروش2153,300,000709,500,0001395/10/08
94950تهرانهفت تیرآپارتمانفروش764,605,000350,000,0001395/10/08
94873تهرانمفتح شمالی اداریرهن و اجاره753,000,00020,000,0001395/10/07
94871تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره962,400,00050,000,0001395/10/07
94742تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,22210,000,0001395/10/07
94741تهرانهفت تیرمستغلاتفروش882,000,000,0001395/10/07
94428تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395/10/05
94427تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001395/10/05
94426تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001395/10/05
84390تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش78228,000,0001395/10/04
94169تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره2153,000,00030,000,0001395/10/01
94165تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره260کارشناسیکارشناسی1395/10/01
94113تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,216,000350,000,0001395/10/01
94112تهرانمفتح شمالی آپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/10/01
94110تهرانهفت تیرآپارتمانفروش684,852,000330,000,0001395/10/01
94001تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00040,000,0001395/09/30
93877تهرانهفت تیرمغازهرهن و اجاره18کارشناسیکارشناسی1395/09/29
93875تهرانمفتح شمالیآپارتمانرهن و اجاره582,000,00025,000,0001395/09/29
93876تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن و اجاره601,400,00010,000,0001395/09/29
93360تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1051,600,00050,000,0001395/09/22
93340تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001395/09/22
93339تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش6059,500,0001395/09/22
93337تهرانهفت تیرآپارتمانفروش854,705,000400,000,0001395/09/22
93338تهرانشیرازجنوبیآپارتمانفروش1638,500,0001,385,500,0001395/09/22
92978تهرانهفت تیرآپارتمانفروش926,700,000616,400,0001395/09/18
92979تهران بهارشمالیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001395/09/18
92977تهرانهفت تیرمستغلاتفروش96کارشناسیکارشناسی1395/09/18
Page top