جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88683تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/08/05
88682تهرانمفتح جنوبیاداریرهن و اجاره934,500,00045,000,0001395/08/05
88681تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره853,500,00050,000,0001395/08/05
87461تهرانبهار شمالیمستغلاترهن و اجاره2002,000,00040,000,0001395/07/25
87355تهرانهفت تیرآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001395/07/25
87169تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره833,700,00030,000,0001395/07/18
86850تهرانخردمند شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/07/14
86303تهرانمفتح جنوبیاداریرهن و اجاره934,500,00045,000,0001395/07/06
86102تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1051,600,00050,000,0001395/07/05
86101تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن115140,000,0001395/07/05
85441تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره1,12030,000,000100,000,0001395/06/28
85030تهرانهفت تیرآپارتمانفروش886,700,000589,600,0001395/06/24
84954تهرانمفتح جنوبی اداریرهن90160,000,0001395/06/23
84803تهرانمفتح شمالیاداریرهن و اجاره1204,000,00045,000,0001395/06/22
84701تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00020,000,0001395/06/18
84586تهرانهفت تیرمغازهرهن110300,000,0001395/06/17
84583تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره70کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84499تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره821,600,00020,000,0001395/06/16
84498تهرانهفت تیرآپارتمانرهن165150,000,0001395/06/16
84390تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش78228,000,0001395/06/16
84298تهرانهفت تیرمغازهرهن و اجاره7515,000,00050,000,0001395/06/15
84296تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره1605,000,00030,000,0001395/06/15
84294تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1022,400,00050,000,0001395/06/15
84196تهرانسليمان خاطرآپارتمانرهن و اجاره1101,600,00035,000,0001395/06/15
84160تهرانهفت تیرآپارتمانرهن203150,000,0001395/06/14
84159تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/06/14
83994تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00075,000,0001395/06/13
83955تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1104,300,000473,000,0001395/06/13
83954تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/06/13
83953تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/06/13
Page top