جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22251تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1433,900,000557,700,0001393/07/27
22252تهرانهفت تیراداریفروش1437,000,0001,001,000,0001393/07/27
22253تهرانهفت تیرآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001393/07/27
21180تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش708,000,000560,000,0001393/07/17
21209تهرانهفت تیرآپارتمانفروش564,560,000255,000,0001393/07/17
20763تهرانهفت تیر شمالی آپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/07/12
20764تهرانهفت تیرآپارتمانفروش963,200,000307,200,0001393/07/12
20765تهرانهفت تیراداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393/07/12
20766تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش755,060,000379,500,0001393/07/12
20078تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393/07/07
19926تهرانهفت تیر - بهار آپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393/07/06
19700تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش907,480,000430,000,0001393/07/05
19701تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393/07/05
19702تهرانهفت تیر - بهار اداریفروش1604,500,000720,000,0001393/07/05
19704تهران هفت تیر - مفتحآپارتمانفروش856,500,000552,000,0001393/07/05
19706تهرانهفت تیر - مفتحآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001393/07/05
19707تهرانهفت تیر اداریمشارکت24345,000,0001393/07/05
19739تهرانمفتح جنوبی اداریفروش746,500,000481,000,0001393/07/05
19741تهرانمفتح شمالی اداریفروش1046,000,000624,000,0001393/07/05
Page top