جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39533تهرانهفت تیرآپارتمانفروش957,200,000684,000,0001394/01/27
39534تهرانهفت تیرآپارتمانفروش925,700,000524,400,0001394/01/27
39567تهرانقائم مقام فراهانیکلنگیفروش24012,000,0004,080,000,0001394/01/27
39248تهرانهفت تیرآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001394/01/25
39249تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/01/25
39250تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394/01/25
38902تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1665,800,000962,800,0001394/01/23
38924تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/01/23
38925تهرانقائم مقام فراهانیمغازهفروش7535,000,0003,937,500,0001394/01/23
38943تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001394/01/23
38966تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001394/01/23
38705تهرانهفت تیر - مفتحآپارتمانفروش615,500,000335,500,0001394/01/19
38706تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001394/01/19
38707تهرانهفت تیرآپارتمانفروش904,333,000390,000,0001394/01/19
38307تهرانهفت تیرمستغلاتفروش882,000,000,0001394/01/15
26196تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001393/09/01
26307تهرانهفت تیراداریفروش557,272,000400,000,0001393/09/01
25296تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش16010,500,0001393/08/24
25365تهرانبهارشمالیآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393/08/24
24914تهرانهفت تیرمغازهفروش15800,000,0001393/08/21
24922تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش806,500,000520,000,0001393/08/21
24962تهرانمفتح شمالیاداریفروش1007,100,000710,000,0001393/08/21
24374تهرانهفت تیراداریفروش806,000,000480,000,0001393/08/18
24375تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393/08/18
24386تهرانهفت تیر - مفتحآپارتمانفروش975,800,000562,600,0001393/08/18
24417تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش634,760,000299,880,0001393/08/18
24423تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش874,250,000370,000,0001393/08/18
22251تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1433,900,000557,700,0001393/07/27
22252تهرانهفت تیراداریفروش1437,000,0001,001,000,0001393/07/27
22253تهرانهفت تیرآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001393/07/27
Page top