جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41591تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001394/02/21
41592تهرانهفت تیرمستغلاتفروش1146,500,0001394/02/21
41314تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001394/02/20
41339تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش585,000,000290,000,0001394/02/20
41340تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1174,786,000560,000,0001394/02/20
41056تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش778,500,000654,500,0001394/02/16
41057تهرانهفت تیرآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001394/02/16
40855تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش604,833,000290,000,0001394/02/15
40856تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001394/02/15
40826تهرانهفت تیرکلنگیفروش5008,500,0004,505,000,0001394/02/14
40827تهرانمفتح جنوبیمستغلاتفروش6389,000,0003,276,000,0001394/02/14
40828تهرانهفت تیرآپارتمانفروش863,604,000310,000,0001394/02/14
40829تهرانهفت تیرآپارتمانفروش905,100,000459,000,0001394/02/14
40638تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394/02/10
40639تهرانهفت تیرآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394/02/10
40640تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش876,900,000600,300,0001394/02/10
40265تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/02/07
40266تهرانمفتح جنوبیمستغلاتفروش67516,666,0005,000,000,0001394/02/07
40267تهرانبهار شمالیمغازهفروش1844,444,000800,000,0001394/02/07
40268تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001394/02/07
39985تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001394/02/01
39986تهرانهفت تیرآپارتمانفروش766,500,000494,000,0001394/02/01
39987تهرانهفت تیرآپارتمانفروش514,509,000230,000,0001394/02/01
40007تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/02/01
39749تهرانهفت تیرآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/01/30
39750تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/01/30
39751تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0005,700,000,0001394/01/30
39778تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش507,500,000375,000,0001394/01/30
39779تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش1794,700,000841,300,0001394/01/30
39780تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,19210,000,00011,420,000,0001394/01/30
Page top