املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57671تهرانهفت تیرآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394-07-22
57226تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394-07-19
57227تهرانهفت تیرمستغلاتفروش35212,500,0002,000,000,0001394-07-19
57228تهرانهفت تیرآپارتمانفروش955,265,000500,000,0001394-07-19
56686تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001394-07-12
56751تهرانهفت تیرآپارتمانفروش45کارشناسیکارشناسی1394-07-12
56375تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1925,600,0001,075,200,0001394-07-08
56376تهرانهفت تیرآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001394-07-08
54815تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1083,703,000400,000,0001394-06-23
54239تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش515,200,000260,000,0001394-06-22
54402تهرانهفت تیرآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001394-06-18
54403تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1315,200,000681,200,0001394-06-18
54404تهرانهفت تیرآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001394-06-18
54079تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-06-16
52156تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1673,500,0001394-06-01
52157تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001394-06-01
52158تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1414,200,000592,200,0001394-06-01
50648تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,1509,000,00011,178,000,0001394-05-14
50649تهرانهفت تیرآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-05-14
45487تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,100,000340,300,0001394-03-27
45488تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-03-27
44127تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1044,000,000416,000,0001394-03-12
43898تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1133,500,000395,500,0001394-03-10
43908تهرانهفت تیرآپارتمانفروش795,000,000395,000,0001394-03-10
43708تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394-03-07
43709تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394-03-07
43710تهرانقائم مقام فراهانیاداریفروش808,200,000656,000,0001394-03-07
43356تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-03-05
43032تهرانهفت تیرمستغلاتفروش5477,312,0004,000,000,0001394-03-03
43034تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001394-03-03
Page top