جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56376تهرانهفت تیرآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001394/07/08
54815تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1083,703,000400,000,0001394/06/23
54239تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش515,200,000260,000,0001394/06/22
54402تهرانهفت تیرآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001394/06/18
54403تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1315,200,000681,200,0001394/06/18
54404تهرانهفت تیرآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001394/06/18
54079تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394/06/16
52156تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1673,500,0001394/06/01
52157تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001394/06/01
52158تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1414,200,000592,200,0001394/06/01
50648تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,1509,000,00011,178,000,0001394/05/14
50649تهرانهفت تیرآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/05/14
45487تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,100,000340,300,0001394/03/27
45488تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394/03/27
44127تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1044,000,000416,000,0001394/03/12
43898تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1133,500,000395,500,0001394/03/10
43908تهرانهفت تیرآپارتمانفروش795,000,000395,000,0001394/03/10
43708تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1024,800,000489,600,0001394/03/07
43709تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1425,700,000809,400,0001394/03/07
43710تهرانقائم مقام فراهانیاداریفروش808,200,000656,000,0001394/03/07
43356تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/03/05
43032تهرانهفت تیرمستغلاتفروش5477,312,0004,000,000,0001394/03/03
43034تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001394/03/03
42025تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش965,200,000499,200,0001394/02/24
42026تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش1695,000,000845,000,0001394/02/24
41973تهرانهفت تیرکلنگیفروش28010,000,0002,600,000,0001394/02/23
41976تهرانهفت تیرآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001394/02/23
41979تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/02/23
41640تهرانهفت تیرمستغلاتفروش45010,500,0003,150,000,0001394/02/22
41649تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش77110,000,0004,150,000,0001394/02/22
Page top