املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58473تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1434,545,000650,000,0001394-07-30
58474تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1123,200,000358,400,0001394-07-30
58486تهرانهفت تیرآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001394-07-30
58487تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش2708,571,0001,800,000,0001394-07-30
58488تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-07-30
58496تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001394-07-30
58229تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001394-07-28
58239تهرانهفت تیرآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001394-07-28
57959تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1414,200,000592,200,0001394-07-26
57593تهرانهفت تیرآپارتمانفروش953,157,000300,000,0001394-07-22
57671تهرانهفت تیرآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394-07-22
57226تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394-07-19
57227تهرانهفت تیرمستغلاتفروش35212,500,0002,000,000,0001394-07-19
57228تهرانهفت تیرآپارتمانفروش955,265,000500,000,0001394-07-19
56686تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001394-07-12
56751تهرانهفت تیرآپارتمانفروش45کارشناسیکارشناسی1394-07-12
56375تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1925,600,0001,075,200,0001394-07-08
56376تهرانهفت تیرآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001394-07-08
54815تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1083,703,000400,000,0001394-06-23
54239تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش515,200,000260,000,0001394-06-22
54402تهرانهفت تیرآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001394-06-18
54403تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1315,200,000681,200,0001394-06-18
54404تهرانهفت تیرآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001394-06-18
54079تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-06-16
52156تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1673,500,0001394-06-01
52157تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001394-06-01
52158تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1414,200,000592,200,0001394-06-01
50648تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,1509,000,00011,178,000,0001394-05-14
50649تهرانهفت تیرآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-05-14
45487تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,100,000340,300,0001394-03-27
Page top