جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63281تهرانهفت تیرکلنگیفروش40010,500,0003,591,000,0001394/09/25
62393تهرانهفت تیرآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001394/09/15
60800تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1003,850,000385,000,0001394/08/26
60801تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1453,200,000464,000,0001394/08/26
60802تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1015,400,000545,400,0001394/08/26
60852تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394/08/26
60520تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1765,700,0001,003,200,0001394/08/24
60538تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1176,500,000760,000,0001394/08/24
60216تهرانهفت تیرکلنگیفروش35212,500,0002,000,000,0001394/08/20
60228تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش956,850,000650,750,0001394/08/20
60242تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1025,800,000591,600,0001394/08/20
60079تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1523,600,000547,200,0001394/08/19
60077تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0001394/08/19
60076تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001394/08/19
58757تهرانهفت تیرآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/08/05
58756تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394/08/05
58473تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1434,545,000650,000,0001394/07/30
58474تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1123,200,000358,400,0001394/07/30
58486تهرانهفت تیرآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001394/07/30
58487تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش2708,571,0001,800,000,0001394/07/30
58488تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394/07/30
58496تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001394/07/30
58229تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001394/07/28
58239تهرانهفت تیرآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001394/07/28
57959تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1414,200,000592,200,0001394/07/26
57593تهرانهفت تیرآپارتمانفروش953,157,000300,000,0001394/07/22
57671تهرانهفت تیرآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394/07/22
57226تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394/07/19
57227تهرانهفت تیرمستغلاتفروش35212,500,0002,000,000,0001394/07/19
57228تهرانهفت تیرآپارتمانفروش955,265,000500,000,0001394/07/19
Page top