جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68871تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1503,000,000450,000,0001394/11/25
68448تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش725,600,000392,000,0001394/11/20
68472تهرانهفت تیرآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/11/20
67739تهرانهفت تیرآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394/11/12
67740تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001394/11/12
67290تهرانهفت تیرآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/11/07
67291تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1326,515,000860,000,0001394/11/07
67014تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش874,597,000400,000,0001394/11/05
67015تهرانهفت تیرآپارتمانفروش743,513,000260,000,0001394/11/05
67016تهرانهفت تیرآپارتمانفروش753,453,000259,000,0001394/11/05
65846تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش2608,000,0001,336,000,0001394/10/21
65847تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1073,831,000410,000,0001394/10/21
65353تهرانهفت تیرآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001394/10/15
65081تهرانهفت تیرکلنگیفروش54011,202,0002,050,000,0001394/10/13
65082تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1264,700,000592,200,0001394/10/13
65114تهرانهفت تیرکلنگیفروش1509,000,0001,080,000,0001394/10/13
64430تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394/10/06
64432تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1324,800,000633,600,0001394/10/06
64433تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001394/10/06
63817تهرانهفت تیرآپارتمانفروش913,400,000309,400,0001394/10/01
63792تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/09/30
63791تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش802,875,000230,000,0001394/09/30
63520تهرانقائم مقام فراهانیمستغلاتفروش9011,000,0001394/09/28
63521تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/09/28
63522تهرانهفت تیرآپارتمانفروش884,545,000400,000,0001394/09/28
63540تهرانقائم مقام فراهانیکلنگیفروش48510,000,0002,650,000,0001394/09/28
63268تهرانهفت تیرکلنگیفروش45010,000,0002,500,000,0001394/09/25
63281تهرانهفت تیرکلنگیفروش40010,500,0003,591,000,0001394/09/25
62393تهرانهفت تیرآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001394/09/15
60800تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1003,850,000385,000,0001394/08/26
Page top