جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83774تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره701,600,00020,000,0001395/06/10
83773تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره681,000,00050,000,0001395/06/10
83770تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره2707,000,000100,000,0001395/06/10
83555تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1022,400,00050,000,0001395/06/09
83181تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره681,000,00050,000,0001395/06/04
83117تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1382,000,00045,000,0001395/06/03
83116تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1703,200,00020,000,0001395/06/03
82978تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره80800,000100,000,0001395/06/02
82959تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/02
82950تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره80100,000100,000,0001395/06/02
81734تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1053,300,000346,500,0001395/05/21
81024تهرانهفت تیرآپارتمانفروش943,989,000375,000,0001395/05/17
81023تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001395/05/17
80637تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001395/05/13
80628تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1086,018,000650,000,0001395/05/13
80627تهرانهفت تیرآپارتمانفروش116کارشناسیکارشناسی1395/05/13
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/05/05
79906تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره80012,000,000500,000,0001395/05/04
79366تهرانهفت تیرآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395/04/29
79343تهرانهفت تیراداریفروش1333,200,000425,600,0001395/04/29
79342تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/04/29
78600تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395/04/22
75664تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001395/03/17
73533تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001395/02/07
73245تهرانهفت تیرکلنگیفروش18710,900,0002,038,300,0001395/02/05
73246تهرانمفتح چنوبی آپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/02/05
71354تهرانهفت تیر آپارتمانفروش924,800,000441,600,0001395/01/15
70770تهرانهفت تیرآپارتمانفروش994,848,000480,000,0001394/12/16
70613تهرانهفت تیرآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001394/12/13
69528تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1403,600,000601,200,0001394/12/02
Page top