جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79785تهراننظام آبادآپارتمانرهن7290,000,0001395/05/11
70925تهراننظام آبادآپارتمانفروش733,200,000233,600,0001394/12/18
70926تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001394/12/18
70774تهراننظام آبادآپارتمانفروش752,666,000200,000,0001394/12/16
70609تهرانمدنی شمالیآپارتمانپیش فروش1004,900,000490,000,0001394/12/13
70611تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش2508,000,0002,000,000,0001394/12/13
70612تهراننظام آبادکلنگیفروش1003,700,000370,000,0001394/12/13
70098تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش763,300,000250,800,0001394/12/08
70099تهراننظام آبادآپارتمانفروش752,900,000217,500,0001394/12/08
70100تهراننظام آبادکلنگیفروش1504,300,000645,000,0001394/12/08
69791تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394/12/04
65528تهراننظام آباد - مدنیمستغلاتفروش1643,658,000600,000,0001394/10/16
65529تهرانوحیدیهآپارتمانفروش752,700,000202,500,0001394/10/16
65092تهراننظام آبادکلنگیفروش1654,600,000524,400,0001394/10/13
65093تهرانوحیدیهکلنگیفروش1937,000,000700,000,0001394/10/13
64438تهراننظام آبادکلنگیفروش1403,700,000318,200,0001394/10/06
64439تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1804,500,000648,000,0001394/10/06
64440تهرانوحیدیهکلنگیفروش1444,200,000280,000,0001394/10/06
63260تهرانوحیدیهآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394/09/25
63261تهرانوحیدیهآپارتمانفروش853,100,000263,500,0001394/09/25
63262تهراننظام آبادآپارتمانفروش1333,350,000445,550,0001394/09/25
62394تهراننظام آبادآپارتمانفروش1253,600,000450,000,0001394/09/15
61531تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش1003,400,000340,000,0001394/09/03
61532تهرانوحیدیهآپارتمانفروش1023,300,000336,600,0001394/09/03
60807تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394/08/26
60808تهرانوحیدیهکلنگیفروش1606,543,000530,000,0001394/08/26
60809تهراننظام آبادکلنگیفروش1004,347,000400,000,0001394/08/26
60812تهرانبخت آزادآپارتمانفروش1123,000,000366,000,0001394/08/26
60521تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش1313,000,000393,000,0001394/08/24
60522تهراننظام آبادآپارتمانفروش1002,800,000280,000,0001394/08/24
Page top