جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38932تهراننظام آباد آپارتمانفروش583,620,000210,000,0001394/01/23
38933تهرانوحیدیهمستغلاتفروش5003,200,0001,600,000,0001394/01/23
38951تهراننظام آباد - مدنیمغازهفروش4222,000,000924,000,0001394/01/23
33829تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش803,700,000350,000,0001393/11/12
32537تهراننظام آبادکلنگیفروش864,300,000369,800,0001393/11/01
32562تهراننظام آباد - تسلیحاتکلنگیفروش1004,800,000480,000,0001393/11/01
27493تهرانبخت آزادآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393/09/17
26780تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش2618,000,000468,000,0001393/09/10
26781تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393/09/10
26789تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش552,600,000143,000,0001393/09/10
26177تهراننظام آبادآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393/09/01
26207تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش1323,000,000300,000,0001393/09/01
26213تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش424,000,000172,000,0001393/09/01
26284تهراننظام آباد - تسلیحاتآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393/09/01
24894تهراننظام آباد - وحیدیهاداریفروش854,500,000382,500,0001393/08/21
24895تهراننظام آبادآپارتمانفروش493,600,000176,400,0001393/08/21
24929تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001393/08/21
24960تهراننظام آبادمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001393/08/21
24357تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش722,500,000180,000,0001393/08/18
24358تهراننظام آبادآپارتمانفروش573,300,000188,100,0001393/08/18
24367تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393/08/18
23417تهران نظام آباداداریفروش123کارشناسیکارشناسی1393/08/07
22198تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش423,575,000150,000,0001393/07/27
22199تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393/07/27
22243تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش683,400,000231,200,0001393/07/27
22244تهراننظام آبادآپارتمانفروش1153,200,000368,000,0001393/07/27
22245تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001393/07/27
20757تهراننظام آبادآپارتمانفروش473,200,000150,400,0001393/07/12
20758تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش483,850,000184,800,0001393/07/12
20759تهراننظام آبادآپارتمانفروش353,300,000115,500,0001393/07/12
Page top