جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41286تهراننظام آبادآپارتمانفروش623,400,000210,800,0001394/02/20
41287تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001394/02/20
41288تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394/02/20
41063تهرانارباب مهدیآپارتمانفروش672,610,000175,000,0001394/02/17
41064تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش822,300,000188,600,0001394/02/17
41065تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001394/02/17
41058تهرانتسلیحاتکلنگیفروش1404,500,000585,000,0001394/02/16
40839تهراننظام آبادکلنگیفروش1804,500,000635,000,0001394/02/14
40840تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش622,905,000180,000,0001394/02/14
40841تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش803,125,000250,000,0001394/02/14
40842تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش753,000,000225,000,0001394/02/14
40273تهرانارباب مهدیکلنگیفروش2454,560,000570,000,0001394/02/07
40274تهراننظام آبادآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001394/02/07
40275تهراننظام آبادآپارتمانفروش1253,800,000475,000,0001394/02/07
40276تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش663,030,000200,000,0001394/02/07
39990تهرانارباب مهدیکلنگیفروش1905,700,000800,000,0001394/02/01
39991تهراننظام آبادآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/02/01
39992تهرانوحیدیه - زرکشآپارتمانفروش754,300,000322,500,0001394/02/01
39993تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش602,335,000140,000,0001394/02/01
39759تهرانتسلیحاتکلنگیفروش584,545,000150,000,0001394/01/30
39761تهرانوحیدیهآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001394/01/30
39762تهراننظام آبادآپارتمانفروش683,300,000224,400,0001394/01/30
39538تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش754,300,000322,500,0001394/01/27
39539تهرانوحیدیهکلنگیفروش1806,000,000600,000,0001394/01/27
39540تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001394/01/27
39541تهراننظام آبادآپارتمانفروش753,200,000240,000,0001394/01/27
39254تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001394/01/25
39255تهراننظام آباد - وحیدیهکلنگیفروش3304,800,000912,000,0001394/01/25
39256تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001394/01/25
38931تهرانبخت آزادآپارتمانفروش673,060,000205,000,0001394/01/23
Page top