جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48132تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش953,600,000342,000,0001394/04/22
45498تهراننظام آبادآپارتمانفروش703,200,000224,000,0001394/03/28
45499تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001394/03/28
44139تهراننظام آبادآپارتمانفروش402,450,00098,000,0001394/03/12
44140تهرانبخت آزادآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394/03/12
44141تهرانوحیدیهآپارتمانفروش752,800,000210,000,0001394/03/12
43914تهراننظام آبادکلنگیفروش1503,800,000266,000,0001394/03/10
43915تهرانوحیدیهکلنگیفروش1434,000,000320,000,0001394/03/10
43916تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش833,300,000273,900,0001394/03/10
43918تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001394/03/10
43718تهراننظام آبادکلنگیفروش1785,500,000286,000,0001394/03/07
43719تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش622,630,000163,000,0001394/03/07
43720تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش633,500,000220,500,0001394/03/07
43348تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش883,600,000316,800,0001394/03/05
43349تهرانوحیدیهآپارتمانفروش1413,000,000423,000,0001394/03/05
43350تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1004,100,000340,300,0001394/03/05
43380تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش603,330,000199,800,0001394/03/05
43011تهران تسلیحاتکلنگیفروش1406,000,0001,200,000,0001394/03/03
43007تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1344,410,000450,000,0001394/03/03
43009تهرانوحیدیهآپارتمانفروش602,660,000160,000,0001394/03/03
43010تهرانبخت آزادآپارتمانفروش453,100,000139,500,0001394/03/03
42012تهرانبخت آزادآپارتمانفروش543,335,000180,000,0001394/02/24
41986تهراننظام آباد - مدنیمستغلاتفروش1803,800,000684,000,0001394/02/23
41987تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش803,350,000268,000,0001394/02/23
41988تهرانوحیدیه - زرکشآپارتمانفروش723,335,000240,000,0001394/02/23
41989تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش653,300,000214,500,0001394/02/23
41606تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1504,600,0001,255,800,0001394/02/22
41607تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش822,805,000230,000,0001394/02/22
41608تهرانوحیدیهآپارتمانفروش782,800,000218,400,0001394/02/22
41609تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش563,960,000221,760,0001394/02/22
Page top