جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40030تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,845,000300,000,0001394/02/02
40031تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش503,500,000175,000,0001394/02/02
39797تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش553,270,000180,000,0001394/01/30
39798تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1063,800,000402,800,0001394/01/30
39799تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001394/01/30
39800تهرانگرگان - نامجومغازهفروش3822,805,0001,300,000,0001394/01/30
38438تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش593,700,000218,300,0001394/01/17
35535تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1205,500,000770,000,0001393/11/28
35536تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393/11/28
35219تهرانشهید نامجوآپارتمانفروش1303,900,000507,000,0001393/11/23
34753تهرانگرگانآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001393/11/20
34754تهرانگرگانآپارتمانفروش623,300,000204,600,0001393/11/20
31949تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش25011,200,0002,800,000,0001393/10/25
31948تهرانسلمان فارسیکلنگیفروش1206,000,000720,000,0001393/10/25
29245تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/10/04
29246تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش733,700,000270,100,0001393/10/04
26765تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش404,250,000170,000,0001393/09/10
26332تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش723,530,000254,000,0001393/09/01
25620تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش843,200,000268,800,0001393/08/26
25624تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش90500,000,0001393/08/26
24794تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1203,800,000456,000,0001393/08/20
18397تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش503,500,000175,000,0001393/06/27
15435تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش602,450,000147,000,0001393/06/04
15448تهرانمیدان نامجوآپارتمانفروش553,100,000170,000,0001393/06/04
12918تهراننامجو - گرگانآپارتمانفروش491,790,00088,000,0001391/06/19
12697تهراننامجو - گرگانآپارتمانفروش302,100,00063,000,0001391/05/20
12639تهراننامجوآپارتمانفروش302,100,00063,000,0001391/05/07
12584تهراناردلانآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391/04/27
12313تهراننامجوآپارتمانفروش683,000,000204,000,0001391/03/26
Page top