جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50598تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش632,800,000176,400,0001394/05/13
50599تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1504,500,000540,000,0001394/05/13
48220تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش273,500,00095,000,0001394/04/26
48374تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001394/04/23
48377تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش743,850,000285,000,0001394/04/23
48116تهرانگرگان - نامجومستغلاتفروش2565,860,0001,500,000,0001394/04/21
43067تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001394/03/13
43934تهرانگرگان - نامجومستغلاتفروش4002,900,0001,160,000,0001394/03/11
43935تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش463,580,000164,680,0001394/03/11
43326تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1804,885,000650,000,0001394/03/05
43327تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش712,535,000180,000,0001394/03/05
43328تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1083,400,000367,200,0001394/03/05
43329تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش553,800,000209,000,0001394/03/05
42941تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش604,300,000266,600,0001394/03/03
42942تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/03/03
42031تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش583,137,000182,000,0001394/02/24
42032تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1305,000,000600,000,0001394/02/24
42033تهرانگرگانکلنگیفروش1253,175,000200,000,0001394/02/24
42034تهرانگرگانمستغلاتفروش1963,800,000744,800,0001394/02/24
41627تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1935,000,000750,000,0001394/02/22
41628تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش702,470,000173,000,0001394/02/22
41629تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1102,935,000270,000,0001394/02/22
41630تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش703,215,000225,000,0001394/02/22
41075تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش523,100,000161,200,0001394/02/17
41076تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش403,900,000156,000,0001394/02/17
41077تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش603,665,000220,000,0001394/02/17
40867تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش582,585,000150,000,0001394/02/15
40868تهرانگرگانآپارتمانفروش673,800,000254,600,0001394/02/15
40869تهرانگرگانآپارتمانفروش543,890,000210,000,0001394/02/15
40029تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394/02/02
Page top