جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79784تهراننامجو - گرگانآپارتمانفروش12532,000,000430,000,0001395/05/03
74420تهرانقجاوند شرقیآپارتمانفروش622,500,000155,000,0001395/02/15
70597تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش642,600,000166,400,0001394/12/13
70598تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1004,100,000410,000,0001394/12/13
70599تهرانگرگانکلنگیفروش1565,000,000780,000,0001394/12/13
70111تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001394/12/08
70112تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1504,600,000690,000,0001394/12/08
69794تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1024,000,000408,000,0001394/12/04
69795تهرانگرگانمستغلاتفروش94320,000,0001394/12/04
69796تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001394/12/04
67756تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1745,000,000750,000,0001394/11/12
63799تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش604,000,000248,000,0001394/10/01
63800تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1053,100,000325,500,0001394/10/01
63246تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1304,500,000540,000,0001394/09/25
63247تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1253,200,000201,600,0001394/09/25
63275تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش2005,063,0001,200,000,0001394/09/25
62160تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش712,500,000177,500,0001394/09/10
62161تهرانسلمان فارسیمستغلاتفروش1652,800,000462,000,0001394/09/10
58209تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش762,200,000167,200,0001394/07/28
57623تهرانسلمان فارسیکلنگیفروش2004,500,000810,000,0001394/07/22
57678تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش3008,500,0001,700,000,0001394/07/22
56805تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1033,800,000391,400,0001394/07/13
56234تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1083,800,000410,400,0001394/07/07
56235تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش653,200,000208,000,0001394/07/07
54834تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش963,450,000330,000,0001394/06/23
53168تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001394/06/09
52612تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش453,110,000140,000,0001394/06/04
52613تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001394/06/04
52614تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش623,150,000195,000,0001394/06/04
50597تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش593,700,000218,300,0001394/05/13
Page top