جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38971تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1226,400,000780,800,0001394/01/23
38973تهرانمطهریآپارتمانفروش1186,800,000802,400,0001394/01/23
38684تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/01/19
38685تهرانمطهریآپارتمانفروش1344,000,000536,000,0001394/01/19
38686تهرانمطهریآپارتمانفروش1984,000,000792,000,0001394/01/19
38559تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001394/01/18
38546تهرانمطهریآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001394/01/18
38547تهرانمطهریآپارتمانفروش816,000,000486,000,0001394/01/18
38316تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394/01/15
35545تهرانمطهریآپارتمانفروش906,500,000390,000,0001393/11/28
35546تهرانمطهریاداریفروش927,300,000671,600,0001393/11/28
31370تهرانمطهری - سهروردیمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393/10/21
26361تهرانمطهریآپارتمانمعاوضه1336,000,000838,000,0001393/10/13
30543تهرانمطهری - سهروردیمغازهمعاوضه2227,000,000675,000,0001393/10/13
26206تهرانمطهریاداریفروش5810,000,000580,000,0001393/09/01
26309تهرانمطهریآپارتمانفروش875,300,00046,100,0001393/09/01
16415تهرانانتهای مطهریآپارتمانفروش602,620,000155,000,0001393/08/21
24910تهرانمطهریمستغلاتفروش5007,500,000,0001393/08/21
24953تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش50کارشناسیکارشناسی1393/08/21
24350تهرانمطهری - شریعتی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/08/18
24372تهرانمطهریآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001393/08/18
24382تهرانمطهریآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/08/18
24413تهرانمطهریآپارتمانفروش1164,800,000556,800,0001393/08/18
22224تهرانمطهریاداریفروش745,000,000370,000,0001393/07/27
22225تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش763,950,000300,000,0001393/07/27
22236تهرانمیرزای شیرازیمغازهفروش3735,000,0001,295,000,0001393/07/27
21435تهرانمطهری - قائم مقاماداریفروش856,500,000552,500,0001393/07/20
21436تهرانمطهری - قائم مقامآپارتمانفروش1434,550,000650,000,0001393/07/20
21176تهرانمطهریاداریفروش1105,000,000550,000,0001393/07/17
21177تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/07/17
Page top