جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41296تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394/02/20
41315تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش3410,000,000340,000,0001394/02/20
41328تهرانمطهریآپارتمانفروش965,208,000500,000,0001394/02/20
41071تهرانمطهریآپارتمانفروش826,300,000516,600,0001394/02/17
41072تهرانمطهریکلنگیفروش4859,500,0002,612,500,0001394/02/17
41073تهرانمطهریاداریفروش826,585,000540,000,0001394/02/17
40857تهرانمطهری - ترکمنستانکلنگیفروش53514,000,0004,732,000,0001394/02/15
40858تهرانمطهریآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394/02/15
40859تهرانمطهریآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001394/02/15
40860تهرانمطهریآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/02/15
40288تهرانمطهری - میرعمادمستغلاتفروش1,15011,000,00012,650,000,0001394/02/07
40289تهرانمطهریآپارتمانفروش1024,900,000499,800,0001394/02/07
40290تهرانمطهریآپارتمانفروش1344,500,000603,000,0001394/02/07
40008تهرانمطهریکلنگیفروش72013,500,0005,670,000,0001394/02/01
40009تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش906,700,000603,000,0001394/02/01
40010تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394/02/01
40012تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش767,000,000532,000,0001394/02/01
39781تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/01/30
39782تهرانمطهریکلنگیفروش66011,000,0003,960,000,0001394/01/30
39783تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش575,450,000310,650,0001394/01/30
39551تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1327,100,000937,200,0001394/01/27
39552تهرانمطهریآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/01/27
39566تهرانمطهریکلنگیفروش44011,500,0001394/01/27
39268تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش45013,000,0003,575,000,0001394/01/25
39269تهرانمطهریکلنگیمشارکت3009,000,0001,467,000,0001394/01/25
39270تهرانمطهریآپارتمانفروش687,800,000530,400,0001394/01/25
39271تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394/01/25
38968تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش73013,000,0004,550,000,0001394/01/23
38970تهرانمطهریمغازهفروش4035,000,0002,100,000,0001394/01/23
38971تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1226,400,000780,800,0001394/01/23
Page top