جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52621تهرانمطهریآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394/06/04
52622تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394/06/04
50636تهرانمطهریآپارتمانفروش934,731,000440,000,0001394/05/14
50637تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001394/05/14
45505تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1907,500,0001,424,999,9361394/03/28
45506تهرانمطهریآپارتمانفروش885,340,000470,000,0001394/03/28
45528تهرانامیر اتابکآپارتمانفروش904,330,000390,000,0001394/03/28
45529تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394/03/28
45537تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394/03/28
43936تهرانمطهریمستغلاتفروش1055,000,0001394/03/11
43947تهرانمطهریآپارتمانفروش557,000,000385,000,0001394/03/11
43732تهرانمطهریآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/03/07
43733تهرانمطهریآپارتمانفروش684,852,000330,000,0001394/03/07
43734تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/03/07
43338تهرانمطهریآپارتمانفروش685,500,000374,000,0001394/03/05
43383تهرانمطهریآپارتمانفروش1954,872,000950,000,0001394/03/05
42975تهرانمطهریآپارتمانفروش904,230,000380,000,0001394/03/03
42977تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394/03/03
42973تهرانمطهریآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/03/03
42972تهرانمطهریآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394/03/03
42027تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394/02/24
42028تهرانمطهریآپارتمانفروش795,063,291400,000,0001394/02/24
42038تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/02/24
42047تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001394/02/24
41616تهرانمطهریآپارتمانفروش1503,700,000555,000,0001394/02/22
41617تهرانمطهریآپارتمانفروش1134,800,000542,400,0001394/02/22
41638تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001394/02/22
41643تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش715,211,000370,000,0001394/02/22
41296تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394/02/20
41315تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش3410,000,000340,000,0001394/02/20
Page top