جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67301تهرانمطهریآپارتمانفروش2324,300,000997,600,0001394/11/07
67009تهرانمطهریآپارتمانفروش905,220,000470,000,0001394/11/05
67010تهرانمطهریآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394/11/05
66604تهرانمطهریآپارتمانفروش1334,000,000532,000,0001394/11/01
66605تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش2007,000,0001,400,000,0001394/11/01
65097تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394/10/13
65098تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش73013,000,0004,550,000,0001394/10/13
65099تهرانمطهری - شریعتیمستغلاتفروش9506,700,000636,500,0001394/10/13
65100تهرانمطهری - مفتحکلنگیفروش88315,000,000580,500,0001394/10/13
64835تهرانمطهری - میرعماداداریفروش1187,500,000885,000,0001394/10/09
64836تهرانمطهری - میرعماداداریفروش1007,500,000750,000,0001394/10/09
64444تهرانمطهری - لارستانکلنگیفروش42013,888,0002,500,000,0001394/10/06
64445تهرانمطهریکلنگیفروش72012,500,0005,250,000,0001394/10/06
63256تهرانمطهریآپارتمانفروش1045,800,000603,200,0001394/09/25
63257تهرانمطهریآپارتمانفروش1073,920,000419,440,0001394/09/25
63278تهرانمطهریآپارتمانفروش1686,200,0001,041,600,0001394/09/25
62169تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/09/10
62170تهرانمطهریآپارتمانفروش1414,700,000662,700,0001394/09/10
60817تهرانمطهریآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/08/26
60846تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394/08/26
58216تهرانمطهریآپارتمانفروش796,000,000474,000,0001394/07/28
58217تهرانمطهریآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/07/28
57604تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001394/07/22
57605تهرانمطهریآپارتمانفروش2004,500,000900,000,0001394/07/22
57606تهرانمطهریآپارتمانفروش826,100,000500,200,0001394/07/22
57676تهرانقائم مقام فراهانیمستغلاتفروش1507,100,0001394/07/22
56240تهرانمطهریآپارتمانفروش706,100,000427,000,0001394/07/07
56241تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1425,500,000781,000,0001394/07/07
54826تهرانمطهریمستغلاتفروش49514,910,0007,500,000,0001394/06/23
54827تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1704,600,000782,000,0001394/06/23
Page top