املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مطهری

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69534تهرانمطهریآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001394-12-02
69213تهرانمطهری شرقیآپارتمانفروش815,185,000420,000,0001394-11-28
69214تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1086,600,000712,800,0001394-11-28
68865تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش1845,435,0001,000,000,0001394-11-25
68455تهرانمطهریآپارتمانفروش1237,000,0001,000,000,0001394-11-20
68454تهرانمطهری - شریعتیآپارتمانفروش903,111,000280,000,0001394-11-20
67752تهرانامیر اتابکآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-11-12
67753تهرانمطهری - شریعتیآپارتمانفروش1186,600,000778,800,0001394-11-12
67754تهرانمطهری - سناییآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001394-11-12
67293تهرانمطهریآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001394-11-07
67301تهرانمطهریآپارتمانفروش2324,300,000997,600,0001394-11-07
67009تهرانمطهریآپارتمانفروش905,220,000470,000,0001394-11-05
67010تهرانمطهریآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394-11-05
66604تهرانمطهریآپارتمانفروش1334,000,000532,000,0001394-11-01
66605تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش2007,000,0001,400,000,0001394-11-01
65097تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394-10-13
65098تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش73013,000,0004,550,000,0001394-10-13
65099تهرانمطهری - شریعتیمستغلاتفروش9506,700,000636,500,0001394-10-13
65100تهرانمطهری - مفتحکلنگیفروش88315,000,000580,500,0001394-10-13
64835تهرانمطهری - میرعماداداریفروش1187,500,000885,000,0001394-10-09
64836تهرانمطهری - میرعماداداریفروش1007,500,000750,000,0001394-10-09
64444تهرانمطهری - لارستانکلنگیفروش42013,888,0002,500,000,0001394-10-06
64445تهرانمطهریکلنگیفروش72012,500,0005,250,000,0001394-10-06
63256تهرانمطهریآپارتمانفروش1045,800,000603,200,0001394-09-25
63257تهرانمطهریآپارتمانفروش1073,920,000419,440,0001394-09-25
63278تهرانمطهریآپارتمانفروش1686,200,0001,041,600,0001394-09-25
62169تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-09-10
62170تهرانمطهریآپارتمانفروش1414,700,000662,700,0001394-09-10
60817تهرانمطهریآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-08-26
60846تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001394-08-26
Page top