جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89234تهرانمطهریاداریرهن50100,000,0001395/08/11
88726تهرانمطهریمغازهرهن110500,000,0001395/08/06
88727تهرانلارستاناداریرهن170250,000,0001395/08/06
88668تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانرهن100150,000,0001395/08/05
88484تهرانبر مطهریاداریرهن5380,000,0001395/08/04
88483تهرانمطهریاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/08/04
88331تهرانقائم مقام اداریرهن و اجاره1255,000,00030,000,0001395/08/03
88093تهرانشهید بهشتیاداریرهن و اجاره23014,000,000100,000,0001395/08/02
88094تهرانلارستانآپارتمانرهن و اجاره1001,000,000100,000,0001395/08/02
87776تهرانمطهریاداریرهن4295,000,0001395/07/27
87775تهرانمیرزای شیرازیاداریرهن و اجاره1502,300,000160,000,0001395/07/27
87774تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره952,500,00050,000,0001395/07/27
87614تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1523,800,00070,000,0001395/07/26
87449تهرانمطهریاداریرهن و اجاره2005,000,00030,000,0001395/07/25
87448تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره602,000,00020,000,0001395/07/25
87151تهرانترکمنستاناداریرهن و اجاره1423,500,00025,000,0001395/07/18
87152تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/07/18
87150تهرانشهید بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00040,000,0001395/07/18
86962تهرانمطهریاداریرهن و اجاره1456,000,00050,000,0001395/07/15
86836تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره852,200,00040,000,0001395/07/14
86837تهرانتخت طاووساداریرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/14
86834تهرانمطهریمستغلاترهن و اجاره20050,000,000500,000,0001395/07/14
86835تهرانمطهریآپارتمانرهن115185,000,0001395/07/14
86111تهرانمطهریاداریرهن و اجاره602,500,00020,000,0001395/07/05
85989تهرانمطهریاداریرهن160400,000,0001395/07/04
81027تهرانمطهریآپارتمانفروش1884,500,000846,000,0001395-05-17
81026تهرانمطهریآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001395-05-17
81025تهرانمطهریآپارتمانفروش1415,800,000817,800,0001395-05-17
80629تهرانمطهریمستغلاتفروش188کارشناسیکارشناسی1395-05-13
79992تهرانمطهریآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001395-05-05
Page top