جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86284تهرانهویزه غربیاداریرهن200300,000,0001395/07/06
84133تهرانعباس آبادآپارتمانرهن116120,000,0001395/06/14
74708تهرانعباس آباد - پالیزیمستغلاترهن و اجاره50014,000,000100,000,0001395/02/26
73972تهرانشهید بهشتیآپارتمانفروش1205,000,000636,000,0001395/02/12
71848تهرانعباس آباد آپارتمانفروش727,500,000540,000,0001395/01/26
71461تهرانعباس آباد - مهنازآپارتمانفروش927,610,000700,000,0001395/01/26
72450تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش3006,000,0001395/01/26
38990تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش893,258,000290,000,0001394/01/23
38991تهرانکریمخانآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394/01/23
38992تهرانکریمخانآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394/01/23
38556تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/01/18
23939تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش875,689,000495,000,0001393/08/13
22197تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش643,830,000245,000,0001393/07/27
20018تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش346,620,000225,000,0001393/07/07
20019تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش485,000,000240,000,0001393/07/07
18387تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1374,800,000657,600,0001393/06/26
13700تهرانخیابان شریعتیآپارتمانفروش755,800,000435,000,0001392/01/28
11892تهرانعباس آبادمغازهفروش2220,000,000440,000,0001390/11/01
11949تهرانعباس آبادمغازهفروش5525,000,0001,375,000,0001390/11/01
Page top