جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20688تهرانسبلانآپارتمانفروش543,450,000186,300,0001393/07/12
20001تهرانسبلانآپارتمانفروش353,230,000113,000,0001393/07/07
20002تهرانسبلانآپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393/07/07
20003تهرانسبلانآپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393/07/07
19908تهرانسبلان آپارتمانفروش353,250,000113,000,0001393/07/06
19909تهرانسبلان آپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393/07/06
19911تهرانسبلان آپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393/07/06
19790تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393/07/05
19791تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001393/07/05
18808تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش452,600,000117,000,0001393/06/29
18809تهرانسبلانآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393/06/29
18810تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001393/06/29
18474تهرانسبلانآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393/06/27
18475تهرانسبلانآپارتمانفروش633,170,000200,000,0001393/06/27
18497تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش01,000,000,0001393/06/27
18265تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش522,700,000140,400,0001393/06/25
18266تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش782,600,000202,800,0001393/06/25
17170تهرانسبلان جنوبیکلنگیفروش1204,500,000540,000,0001393/06/19
17242تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش853,000,000250,000,0001393/06/19
16022تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1004,500,0001393/06/12
15921تهرانسبلانآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001393/06/11
15935تهرانسبلانآپارتمانفروش602,916,667175,000,0001393/06/11
15582تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش583,500,000203,000,0001393/06/08
15091تهرانخیابان سبلان جنوبیآپارتمانفروش543,300,000175,000,0001393/03/31
14933تهرانسبلان شمالی - خیابان فتاحیآپارتمانفروش353,420,000120,000,0001393/03/04
14760تهرانسبلان شمالی - خیابان مطلب نژادآپارتمانفروش812,800,000230,000,0001393/02/04
14509تهرانخیابان شهیدمدنیآپارتمانفروش253,800,000105,000,0001392/11/12
13344تهرانسبلان شمالی - کوچه سادگیکلنگیفروش432,300,000110,000,0001391/10/03
12950تهرانسبلان جنوبی - تهران نوآپارتمانفروش7825,000,000195,000,0001391/06/25
12543تهرانسبلان شمالیمغازهفروش167,000,000112,000,0001391/04/16
Page top