جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39670تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1053,300,000346,500,0001394/01/29
39458تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش652,700,000175,500,0001394/01/26
39459تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,300,000264,000,0001394/01/26
39460تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش4005,000,0001,740,000,0001394/01/26
39165تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش512,800,000142,800,0001394/01/24
39166تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش672,400,000160,800,0001394/01/24
39167تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش603,600,000216,000,0001394/01/24
38815تهرانسبلانکلنگیفروش1606,000,000978,000,0001394/01/20
38633تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1403,500,000490,000,0001394/01/19
30293تهرانسبلانآپارتمانفروش453,700,000166,500,0001393/10/11
28346تهرانسبلان جنوبىآپارتمانپیش فروش633,300,000208,000,0001393/09/24
26975تهرانسبلان جنوبیمغازهفروش3520,000,000940,000,0001393/09/12
26552تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/09/09
26553تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,400,000190,400,0001393/09/09
26589تهرانسبلانآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393/09/09
26634تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393/09/09
26493تهرانسبلان آپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393/09/08
25292تهرانسبلانمستغلاتفروش1606,000,0001393/08/24
25363تهرانسبلانآپارتمانفروش363,200,000115,200,0001393/08/24
25205تهرانسبلان شمالي آپارتمانفروش603,400,000205,000,0001393/08/22
24574تهرانسبلانکلنگیفروش821,100,000,0001393/08/19
24588تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001393/08/19
24233تهرانسبلانآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/08/17
24234تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001393/08/17
24244تهرانسبلانمغازهفروش6727,000,0001,809,000,0001393/08/17
23911تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش602,400,000205,000,0001393/08/11
23229تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش383,300,000125,500,0001393/08/06
22855تهرانسبلان شمالیمستغلاتفروش12014,285,0001,000,000,0001393/08/04
21002تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش522,800,000144,000,0001393/07/16
21011تهرانسبلان آپارتمانفروش533,020,000160,000,0001393/07/16
Page top