جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42823تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,450,000193,200,0001394/03/02
42235تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش2406,000,0001,200,000,0001394/02/28
42236تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/02/28
42237تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001394/02/28
42238تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش643,450,000220,000,0001394/02/28
41820تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش583,600,000208,800,0001394/02/23
41821تهرانسبلانآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394/02/23
41822تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش853,900,000331,500,0001394/02/23
41823تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش673,600,000241,200,0001394/02/23
41158تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394/02/19
41159تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش483,200,000153,600,0001394/02/19
41160تهرانسبلانآپارتمانفروش533,600,000190,800,0001394/02/19
40972تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش353,430,000120,000,0001394/02/16
40973تهرانسبلان شمالیاداریفروش1006,000,000720,000,0001394/02/16
40738تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش353,885,000136,000,0001394/02/13
40740تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش503,000,000150,000,0001394/02/13
40741تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش404,000,000160,000,0001394/02/13
40550تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001394/02/09
40551تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1033,200,000329,600,0001394/02/09
40552تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش953,800,000361,000,0001394/02/09
40553تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش642,400,000153,600,0001394/02/09
40363تهرانسبلانآپارتمانفروش694,000,000276,000,0001394/02/08
40366تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش573,800,000216,600,0001394/02/08
40171تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش902,800,000252,000,0001394/02/05
40172تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش733,000,000219,000,0001394/02/05
40175تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,200,000179,200,0001394/02/05
39891تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش602,250,000135,000,0001394/01/31
39892تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001394/01/31
39893تهرانسبلانآپارتمانفروش782,305,000180,000,0001394/01/31
39669تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش602,835,000170,000,0001394/01/29
Page top