جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87428تهرانسبلان شمالیمستغلاترهن و اجاره5166,000,00080,000,0001395/07/25
78977تهرانسبلان آپارتمانرهن5744,000,0001395/06/08
81089تهرانسبلان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره32250,00025,000,0001395/05/20
74588تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش423,500,000147,000,0001395/02/21
72022تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش119690,000,0001395/01/23
72029تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,200,000211,200,0001395/01/23
72042تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش903,780,000340,000,0001395/01/23
38887تهرانسبلان شمالیمغازهفروش2518,000,000450,000,0001394/09/16
60483تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش693,400,000300,000,0001394/08/23
54087تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش4090,000,0001394/06/17
48742تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش91270,000,0001394/05/12
45005تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش912,650,000240,000,0001394/05/10
47640تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش623,200,000198,000,0001394/04/19
44038تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1505,105,000470,000,0001394/03/12
44039تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش542,950,000159,300,0001394/03/12
44040تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش682,700,000183,600,0001394/03/12
44041تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش913,300,000300,300,0001394/03/12
43821تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش633,000,000189,000,0001394/03/09
43822تهرانسبلان جنوبیکلنگیفروش1407,200,000800,000,0001394/03/09
43623تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش704,480,000430,000,0001394/03/07
43624تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش4804,760,0001,000,000,0001394/03/07
43625تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001394/03/07
43626تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش553,500,000192,500,0001394/03/07
43211تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش502,900,000145,000,0001394/03/04
43212تهرانسبلانآپارتمانفروش643,300,000211,200,0001394/03/04
42817تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش433,200,000137,600,0001394/03/02
42818تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش623,400,000210,800,0001394/03/02
42819تهرانسبلان جنوبیکلنگیفروش2204,520,000800,000,0001394/03/02
42820تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش702,700,000189,000,0001394/03/02
42822تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش923,650,000335,800,0001394/03/02
Page top