املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دبستان - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95438تهرانسیدخندان، بزرگراه رسالت آپارتمانفروش823,600,000290,000,0001396/01/11
94979تهراندبسآپارتمانرهن و اجاره761,000,00035,000,0001395/10/08
94978تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره70200,00090,000,0001395/10/08
94727تهراندبسآپارتمانفروش775,000,000385,000,0001395/10/07
94726تهراندبستانآپارتمانفروش1143,200,000364,800,0001395/10/07
94648تهراندبسآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/10/06
94647تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره761,100,00040,000,0001395/10/06
94154تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره761,000,00035,000,0001395/10/01
93990تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره701,500,00010,000,0001395/09/30
93355تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره551,200,00015,000,0001395/09/22
92963تهراندبستانآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001395/09/18
92962تهراندبستانآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001395/09/18
92748تهرانآریان محمودیاداریرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/09/16
92096تهراندبستانآپارتمانرهن7090,000,0001395/09/11
91448تهراندبستانآپارتمانرهن125175,000,0001395/09/02
91450تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00040,000,0001395/09/02
90653تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00050,000,0001395/08/24
90510تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001395/08/24
90184تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000150,000,0001395/08/20
89811تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن و اجاره110250,00080,000,0001395/08/18
89483تهراندبستانآپارتمانرهن125175,000,0001395/08/13
89363تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن145220,000,0001395/08/12
89332تهراندبستانآپارتمانرهن7090,000,0001395/08/12
86264تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1242,000,000100,000,0001395/08/11
89063تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره110100,00080,000,0001395/08/10
89003تهراندبستانکلنگیفروش1527,000,000868,000,0001395/08/09
89002تهراندبستانآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001395/08/09
88923تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00070,000,0001395/08/09
88757تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1201,000,000100,000,0001395/08/06
88647تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/08/05
Page top