جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18267تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش532,170,000115,000,0001393/06/25
17365تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش683,200,000217,600,0001393/06/21
15867تهرانخ جلفاآپارتمانفروش1084,537,037490,000,0001393/06/11
15902تهرانخ جلفاآپارتمانفروش1105,545,455610,000,0001393/06/11
14300تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش814,100,000332,000,0001392/08/27
9972تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش552,500,000137,500,0001391/09/06
10878تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1372,500,000342,500,0001391/09/06
10912تهراندبستان - آگاهیآپارتمانفروش782,300,000179,400,0001391/09/06
10914تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1082,800,000302,400,0001391/09/06
11049تهراندبستانآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001391/09/06
11468تهراندبستان - لادناداریفروش733,000,000219,000,0001391/09/06
11492تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش512,450,980125,000,0001391/09/06
11813تهراندبستان - خیابان حیات منشآپارتمانفروش1062,900,000307,400,0001391/09/06
11906تهراندبستان - کوچه رمضانیآپارتمانفروش652,540,000165,000,0001391/09/06
11931تهراندبستان - خیابان موسویآپارتمانفروش233,045,00070,000,0001391/09/06
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391/09/06
12154تهراندبستان - خیابان شعبانیآپارتمانفروش1082,450,000264,600,0001390/11/18
12155تهراندبستان - خیابان شعبانیکلنگیفروش4583,700,0001,694,600,0001390/11/18
Page top