جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74256تهراندبستانآپارتمانفروش585,200,000301,600,0001395/02/14
73889تهراندبستانآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001395/02/11
70932تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش944,900,000460,600,0001394/12/18
60821تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/08/26
56770تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/07/13
43942تهراناستاد حسن بنا جنوبیآپارتمانفروش1104,400,000484,000,0001394/03/11
43183تهراندبستانآپارتمانفروش573,859,000220,000,0001394/03/04
42022تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش555,000,000275,000,0001394/02/24
39784تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش30014,000,0007,350,000,0001394/01/30
39785تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2346,500,000858,000,0001394/01/30
39786تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش18014,285,0002,400,000,0001394/01/30
39275تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتفروش1008,000,0001,384,000,0001394/01/25
39276تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394/01/25
39277تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش823,440,000282,000,0001394/01/25
38978تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1083,335,000360,000,0001394/01/23
26791تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1086,700,000723,600,0001393/09/10
23913تهراندبستان آپارتمانفروش673,800,000250,000,0001393/08/11
21669تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش604,085,000245,000,0001393/07/22
20029تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش662,800,000184,800,0001393/07/07
20030تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393/07/07
19968تهران شریعتی - دبستانآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001393/07/06
19784تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش6636,250,000239,000,0001393/07/05
18890تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,285,714300,000,0001393/06/30
18891تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/06/30
18892تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/06/30
18267تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش532,170,000115,000,0001393/06/25
17365تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش683,200,000217,600,0001393/06/21
15867تهرانخ جلفاآپارتمانفروش1084,537,037490,000,0001393/06/11
15902تهرانخ جلفاآپارتمانفروش1105,545,455610,000,0001393/06/11
14300تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش814,100,000332,000,0001392/08/27
Page top