جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87017تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره71600,00030,000,0001395/07/16
86265تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن100120,000,0001395/07/06
86264تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1243,000,000100,000,0001395/07/06
85096تهرانآر یان محمودیآپارتمانرهن و اجاره981,500,00045,000,0001395/06/24
85095تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن90120,000,0001395/06/24
84605تهراندبستانآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395/06/17
83160تهراندبستاناداریرهن68120,000,0001395/06/17
84441تهراندبستانآپارتمانرهن90120,000,0001395/06/16
84440تهراندبستانآپارتمانرهن100105,000,0001395/06/16
84250تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره801,000,00025,000,0001395/06/15
84124تهراندبستانآپارتمانرهن162145,000,0001395/06/14
84123تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره71700,00042,000,0001395/06/14
83729تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00050,000,0001395/06/10
83508تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره801,000,00025,000,0001395/06/09
83159تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره581,120,00020,000,0001395/06/04
83078تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره701,500,00025,000,0001395/06/03
82995تهراندبستانآپارتمانفروش1104,272,000470,000,0001395/06/03
81631تهراندبستانآپارتمانفروش714,366,000310,000,0001395/05/21
80610تهراندبستانآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001395/05/13
80609تهراندبستانآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/05/13
79775تهراندبستانکلنگیفروش6005,377,0001,000,000,0001395/05/03
79769تهراندبستانکلنگیفروش1306,677,000868,000,0001395/05/03
79758تهراندبستانآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001395/05/03
79665تهراندبستانآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395/05/02
78362تهرانمجیدیهکلنگیفروش6306,500,0004,095,000,0001395/04/21
78339تهراندبستانآپارتمانفروش853,295,000280,000,0001395/04/21
78338تهراندبستانآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/04/21
68458تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش654,100,000266,500,0001395/03/03
74242تهراندبستانآپارتمانپیش فروش1246,000,000744,000,0001395/02/14
74243تهراندبستانکلنگیفروش5805,377,0001,000,000,0001395/02/14
Page top