املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دبستان - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92748تهرانآریان محمودیاداریرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/09/16
92096تهراندبستانآپارتمانرهن7090,000,0001395/09/11
91448تهراندبستانآپارتمانرهن125175,000,0001395/09/02
91450تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00040,000,0001395/09/02
90653تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00050,000,0001395/08/24
90510تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001395/08/24
90184تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000150,000,0001395/08/20
89811تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن و اجاره110250,00080,000,0001395/08/18
89483تهراندبستانآپارتمانرهن125175,000,0001395/08/13
89363تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن145220,000,0001395/08/12
89332تهراندبستانآپارتمانرهن7090,000,0001395/08/12
86264تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1242,000,000100,000,0001395/08/11
89063تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره110100,00080,000,0001395/08/10
89003تهراندبستانکلنگیفروش1527,000,000868,000,0001395/08/09
89002تهراندبستانآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001395/08/09
88923تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00070,000,0001395/08/09
88757تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1201,000,000100,000,0001395/08/06
88647تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/08/05
88517تهراندبستانآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395/08/05
88298تهراندبستانآپارتمانرهن135180,000,0001395/08/03
88297تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00075,000,0001395/08/03
87017تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره71600,00030,000,0001395/07/16
86265تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن100120,000,0001395/07/06
84605تهراندبستانآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395/06/17
82995تهراندبستانآپارتمانفروش1104,272,000470,000,0001395-06-03
81631تهراندبستانآپارتمانفروش714,366,000310,000,0001395-05-21
80610تهراندبستانآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001395-05-13
80609تهراندبستانآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395-05-13
79775تهراندبستانکلنگیفروش6005,377,0001,000,000,0001395-05-03
79769تهراندبستانکلنگیفروش1306,677,000868,000,0001395-05-03
Page top