املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39211تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش28913,000,0002,730,000,0001394-01-25
39059تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0001394-01-24
39069تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72025,000,0008,750,000,0001394-01-24
39070تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش48017,708,0001394-01-24
38865تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش10414,425,0001,500,000,0001394-01-22
38866تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-01-22
38864تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001394-01-22
38862تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش10414,425,0001,500,000,0001394-01-22
38863تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1007,600,000760,000,0001394-01-22
38639تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001394-01-19
38640تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001394-01-19
38638تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001394-01-19
38637تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش675,223,000350,000,0001394-01-19
38509تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394-01-18
38507تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش2889,000,0001,485,000,0001394-01-18
38505تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش955,894,000560,000,0001394-01-18
38506تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1037,300,000751,900,0001394-01-18
38400تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394-01-17
38401تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش464,220,000194,000,0001394-01-17
38430تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-01-17
38444تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش885,500,000484,000,0001394-01-17
38278تهرانسهروردی شمالیاداریفروش11710,000,0001,170,000,0001394-01-15
38299تهرانسهروردی شمالیاداریفروش757,500,000562,500,0001394-01-15
33217تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393-11-06
33218تهرانسهروردی شمالیاداریفروش658,000,000520,000,0001393-11-06
26979تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-09-12
26984تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش575,500,000313,500,0001393-09-12
26985تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش756,900,000517,500,0001393-09-12
26586تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5315,000,000795,000,0001393-09-09
26590تهرانسهروردی شمالیاداریفروش11510,000,0001,150,000,0001393-09-09
Page top