املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ صبا - سهروردی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67718تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394-11-12
67719تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش98014,000,0007,840,000,0001394-11-12
67759تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001394-11-12
67627تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش10518,000,0001394-11-11
67628تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1397,350,0001,021,650,0001394-11-11
67634تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394-11-11
67269تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش959,300,000985,800,0001394-11-07
67270تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش963,645,000350,000,0001394-11-07
67280تهرانسهروردی - اندیشهآپارتمانفروش926,300,000579,600,0001394-11-07
66990تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394-11-05
66991تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-11-05
67021تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1325,200,000686,400,0001394-11-05
66733تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش97222,000,00013,200,000,0001394-11-03
66576تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1277,559,000960,000,0001394-11-01
66575تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1434,500,000643,500,0001394-11-01
66630تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش39011,300,0002,497,300,0001394-11-01
66319تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394-10-26
66341تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394-10-26
66359تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,200,000959,400,0001394-10-26
65828تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394-10-21
65829تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش766,200,000471,200,0001394-10-21
65746تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394-10-20
65747تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394-10-20
65748تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394-10-20
65502تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-10-16
65503تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش727,200,000518,400,0001394-10-16
65521تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش14012,000,000924,000,0001394-10-16
65332تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش50035,000,0007,000,000,0001394-10-15
65333تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-10-15
65356تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394-10-15
Page top