جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60196تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1174,871,000570,000,0001394/08/20
60233تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1126,200,000694,400,0001394/08/20
60051تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش893,820,000340,000,0001394/08/19
60052تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2206,000,0001,320,000,0001394/08/19
60073تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش46016,000,0003,680,000,0001394/08/19
59750تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1064,245,000450,000,0001394/08/17
59749تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001394/08/17
59666تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3209,375,0003,000,000,0001394/08/16
59451تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش37015,000,0003,375,000,0001394/08/13
59452تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394/08/13
59466تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1138,500,0001394/08/13
59213تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش52026,785,0006,000,000,0001394/08/11
59214تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/08/11
59215تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1178,500,0001394/08/11
59122تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1363,500,000476,000,0001394/08/10
59097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394/08/09
58954تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/08/07
58953تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1339,000,0001394/08/07
58731تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394/08/05
58730تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1349,500,0001,273,000,0001394/08/05
58669تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394/08/04
58670تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1614,845,000780,000,0001394/08/04
58671تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394/08/04
58672تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش2407,500,0001,800,000,0001394/08/04
58360تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1167,600,000881,600,0001394/07/29
58361تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001394/07/29
58373تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1158,800,0001,012,000,0001394/07/29
58096تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1216,200,000750,200,0001394/07/27
58097تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1066,750,000715,500,0001394/07/27
58117تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1238,300,0001,020,900,0001394/07/27
Page top